Logistikk

Rutiner ved kommunesamarbeid

1. Når en kommune melder interesse om kommunesamarbeid inviterer SKIL til et informasjonsmøte.

Varighet: 1 time.

Innhold: Høre kommunens ønske/behov, presentasjon av SKIL-modellen samt modell for kommunesamarbeid (kommunesamarbeid.no kan benyttes). Presetasjon av kvalitetsrapport (demo).


2. Ved inngåelse av avtale finner man dato for halvdagsseminar.

Kommuneoverlegen får mal på invitasjonsbrev til fastlegene, med påmeldingsfrist senest en måned før halvdagsseminaret. Kommunen gir eventuelt beskjed om øvre grense for antall deltakere.

Det avklares hvorvidt kommunen selv ønsker å stille med veileder, eller om de øneker at SKIL skal skaffe veileder.

SKIL legger inn deltakerne på halvdagsseminaret i SKIL ePortal etter hvert som de melder seg på.


3. SKIL sender mail til medrave med kopi til kommuneoverlege, med informasjon om legene som er påmeldt halvdagsseminaret.

Kommuneoverlege godkjenner antallet lisenser for Medrave installeres hos aktuelle leger.


4. Medrave kontakter kommuneoverlegen(e) som skal ha tilgang til Medrave Prisma på kommunalt nivå for å tildele tilgang (Medrave trenger da personnummer).


5. Deltakerne vil få en påminnelse om halvdagsseminaret inkludert instruksjon på hvordan man melder på praksisprofil en uke før halvdagsseminaret.


6. Etter halvdagsseminaret får legene tilbud om klinisk emnekurs innen ønsket emne. Det er også mulig å starte med et klinisk emnekurs før halvdagsseminaret.

For å melde seg på klinisk emnekurs melder legene seg på SKIL ePortal.Rutiner for gruppeorganisering / tildeling av veiledere

Tildelingsmøte

 • Hver onsdag kl 0900 gjennomføres det "Tildelingsmøte" på kontoret.
 • Møtene skal være effektive og vi går igjennom alle påmeldinger som er mottatt den siste uken.
 • Påmeldingene ligger under de kursene vi tilbyr (eksempel fra Legemiddelgjennomgang). Trykk på kurset og deretter videre inn på "Påmeldinger"
 • Trykk på påmeldingsdetaljer for å se info om antall legehjemler, geografi etc.
 • Følg deretter listen skrevet på høyre side om hva som skal gjøres:
  1. Opprett ny gruppe
  2. Opprett legekontoret hvis mulig
  3. Konfigurer kontaktpersonene til legekontoret
  4. Koble til en gruppe
  5. Koble alle brukerne til gruppen
 • Bruk notatarket flittig med merknader om hva som gjøres under tildelingsmøtet, f.eks - "15.03.17.: Purring om oppstart er sendt til alle påmeldte, dersom ikke svar, send ny purring neste uke". Husk å lagre. Dette gjør det enklere å holde oversikten fra uke til uke hva som er status.

Veileder

 • Dersom legene er påmeldt utenom kommunesamarbeid ELLER kommunen ønsker ekstern veileder må veileder tildeles.
 • Alle veiledere skal ha en skriftlig "avtale om engasjement" før de starter opp som SKIL-veileder.
 • Finn en veileder i området av der legekontoret/gruppen holder til. Gi beskjed til veileder om hvor mange gruppemøter de skal delta på.
  • 3 - 5 deltakere gir veileder på første møte
  • 5 - 7 deltakere gir veileder på 2 av 3 møter
  • Over 7 deltakere gir veileder på alle møtene, 3 av 3 møter
 • Veilederen kontakter gruppen (evt. gruppeleder) og avtaler dato for det første gruppemøtet.


(Nettmøter ---- gå ut?

 • Nettmøter gjennomføres for deltakere som har gått glipp av ett eller flere gruppemøter i sin opprinnelige gruppe.
 • Deltakere får automatisk tilsendt epost fra eportalen som gir beskjed om de mangler noe og ber de melde seg på nettmøte ved å ta kontakt med SKIL på [email protected]
 • Møtene er planlagt å gjennomføres ca. èn gang i mnd. og de er gjerne lagt til slutten av mnd.-skiftet. )

 

Etterfordeling og sortering av ferdige/ikke ferdige deltakere + kursbevis

De som ikke har fullført kurset (uavhengig om de mangler, e-læring, arbeidsark eller møter) får beskjed om dette via automatisk utsendelse etter siste gruppemøtedato. Da kan tre ting være aktuelt

 1. Deltaker fullfører det de mangler og kan utstede kursbevis i eportalen med alle poengene som tildeles etter 100% fullført kurs . - Legges i en gruppe/mappe som heter "Fullført 100%"
 2. Deltaker ønsker ikke å fullføre, men kan allikevel utstede kursbevis i eportalen med de poengene de har krav på. - Legges i en gruppe/mappe som heter "Fullført, ikke 100%"
 3. Deltaker gjør ingenting og blir lagt i en gruppe/mappe som heter "Inaktiv" og SKIL utsteder kursbevis manuelt fra eportalen - dette forutsatt at det har gått "nok" tid.

Kursbevis skal deltakerne selv kunne laste ned på sin profil, under kurset de tar og deretter trykke "last ned kursbevis".

 

Diverse