Data fra egen praksis

Introduksjon

Data fra egen praksis er viktig for å få oversikt (kontroll) over ulike prosesser i praksis, og er en sentral del av SKIL-modellen. SKIL tilbyr deltakende kontorer programvaren Medrave 4 utviklet av Medrave Software AS. Medrave har både utviklet SKIL-spesifikke rapporter, i tillegg til mange andre rapporter for oversikt over praksis. Programvaren kan også benyttes for å finne pasienter som trenger spesiell oppfølging.


Kilder til data fra egen praksis

 

Kilder til data som benyttes i dag:

  • Medrave 4: Det SKIL primært benytter.
  • Reseptregisteret: Benyttes av Antibiotikasenteret for Primærmedisin i temaet «Riktigere Antibiotikaforbruk i norske Kommuner» (RAK) for å produsere en rapport over individuell forskrivning.

Andre mulige kilder som ikke benyttes per i dag i SKIL:

  • Innebygget statistikkfunksjon i journalsystemet
  • Helfo-rapport
  • Sykemeldingsstatistikk
  • Egne målinger
  • Pasienttilfredshetsundersøkelser

Tildeling av Medrave4-programvare

Medrave4 prises per legekontor, uavhengig av antall leger på kontoret som deltar i SKIL, derfor har SKIL følgende regel:

  • Dersom SKIL skal dekke medrave må ENTEN alle på et legekontor ELLER alle unntatt én lege delta i SKIL.
  • Dersom Medrave ikke installeres kan man fortsatt delta på kurs, men da uten datauttrekk fra egen praksis.

Tekniske spesifikasjoner av de ulike rapportene

Klikk på lenkene under for å komme til de tekniske spesifikasjonene for de ulike rapportene:

Kommunerapport Stavanger