Kloke Valg-rapport

Nr (M=manuell input)

Indikator

Teller

Nevner

Behov for drilldown

Merknader

Work in progress

 

 

Deltakernummer i SKIL

Tildelt deltakernummer fra Medrave

 

 

Gjør det mulig å kunne koble data i SKILs eportal anonymt

M

Tas rapporten ut ifm. SKILs kurs i Kloke valg ?

Manuelt input, alternativer:

«velg» - standard

«nei»

«ja, 1. møte»

«ja, 2. møte»

«ja, 3. møte»

 

 

Man må velge annen kategori enn «velg».

Denne vil utgå når man får automatiske uttrekk.

Bakgrunnsvariabler

1a

Antall egne pasienter

Dersom legen har egen fastlegeliste (= «nei» på nr. 3):

Antall pasienter på fastlegens liste.

 

Dersom legen IKKE   har egen fastlegeliste (= «ja» på nr. 3):

Antall pasienter som OFTEST har vært til aktuelle bruker siste år.

 

 

 Variablene i 1-10 skal tilsvare variablene i LMG-rapporten.

1b

Antall kvinnelige pasienter på listen

Antall kvinnelige pasienter blant legens egne pasienter (punkt 1a)

 

 

 

1c

Medianalder på pasientene

Median alder på egne pasienter (punkt 1a)

 

 

 

2 M

Antall praksisdager pr. uke

Manuelt input:

Tall med 1 desimal

 

 

 

3 M

Jobber du på deleliste/fellesliste eller er du vikar/turnuslege?

Manuelt input:

Alternativer:

«nei» - standard

«ja»

 

 

 

4 M

Hvor mange år har du vært fastlege på denne listen?

Manuelt input:Tall med 1 desimal

 

 

 

5

Antall konsultasjoner siste år (inkl. sykebesøk)

Antall ganger legen har tatt takst 2ad, 11ad eller 11ak siste år.

 

 

 

6

Antall konsultasjoner pr. praksisdag (praksisdager pr uke x 44 uker)

Resultat på nr. 5 (antall kons/sykebesøk) DELT PÅ resultat på nr. 2 (ant. praksisdag per uke)   GANGER 44

 

 

 

7

Antall sykebesøk siste år

Antall ganger legen har tatt takst 11ad eller 11ak siste år.

 

 

 

8

Andel av egne pasienter som har vært til minst 6 konsultasjoner siste år (inkl. sykebesøk)

Antall av legens egne pasienter (=1a) som har hatt MINST 6 konsultasjon siste år hos en eller flere leger på kontoret (ikke bare fastlege)

Antall egne pasienter (=1a)

 

 

9

Andel av dine pasienters konsultasjon som har vært hos deg siste år (inkl. sykebesøk)

Antall konsultasjoner egne pasienter (1a) har hatt hos aktuelle lege.

Antall konsultasjoner egne pasienter (1a) har hatt på kontoret totalt.

 

 

10

Gjennomsnittlig antall konsultasjoner på egne pasienter siste år (inkl. sykebesøk)

Antall konsultasjoner egne pasienter (1a) har hatt hos aktuelle lege.

Antall egne pasienter (=1a)

 

 

Blodprøvetaking

11

Antall ganger tatt blodprøver totalt siste år i forhold til antall konsultasjoner

Antall ganger tatt takst 701a siste år

Antall konsultasjoner siste år (=takst 2ad)

 

 

 

12

Antall blodprøver per rekvirering siste år

Antall enkeltsvar på blodprøver siste år (alle analyser inkludert)

Antall ganger tatt blodprøve siste år (=takst 701a)

13

Andel rekvisisjoner hvor det er bestilt minst 15 blodprøver siste år.

Antall ganger bestilt blodprøver hvor det er minst 15 prøvesvar

Antall ganger bestilt blodprøver siste år (=takst 701a)

JA

 

 

14

Bruk av blodprøver som ofte benyttes ved ved tilfelleoppsporing / uspesifikke generelle symptomer.

Antall ganger tatt HbA1c (med svar under 6,0), PSA (med svar 0,5-4,5), kobalaminer, ferritin, TSH eller f-blod siste år.

 Antall konsultasjoner siste år (=takst 2ad)

Hver konsultasjon telles kun én gang.

 

14a

HbA1c med verdier under 6,0

Antall ganger tatt HbA1c (med svar under 6,0) siste år.

Antall konsultasjoner siste år (=takst 2ad)

 

 

 

14b

PSA (med svarverdi 0,5-4,5)

Antall ganger tatt PSA (med svar 0,5-4,5) siste år.

Antall konsultasjoner siste år (=takst 2ad)

 

 

14c

Kobalaminer

Antall ganger tatt kobalaminer siste år.

Antall konsultasjoner siste år (=takst 2ad)

 

 

 

14d

Ferritin

Antall ganger tatt ferritin siste år.

Antall konsultasjoner siste år (=takst 2ad)

 

 

 

14e

TSH

Antall ganger tatt TSH siste år.

Antall konsultasjoner siste år (=takst 2ad)

 

 

 

14f

f-blod

Antall ganger tatt f-blod siste år.

Antall konsultasjoner siste år (=takst 2ad)

 

Måling av blod i avføring.

Ta med både Hemofec og Actim.

 

14g

Testosteron

Antall ganger tatt testosteron siste år.

Antall konsultasjoner siste år (=takst 2ad)

 

14h

Vitamin D

Antall ganger tatt vitamin D siste år.

Antall konsultasjoner siste år (=takst 2ad)

 

15

Andel av rekvirering av TSH hvor det samtidig er rekvirert FT4

Antall ganger tatt FT4 siste år.

Antall ganger tatt FT4 og TSH siste år.

 

 

 

Radiologi

17

Antall ganger henvist radiologiske undersøkelser siste år

Antall ganger sendt røntgenhenvisning (utgående korrespondanser) siste år.

 Antall konsultasjoner (takst 2ad) siste år

 

Må kobles i journal

 

18

Andel av utvalgte diagnoser som henvises til radiologiske undersøkelser

18a

Andel pasienter med ryggsmerter som er henvist radiologiske undersøkelser

Antall konsultasjoner (takst 2ad) hvor ev følgende diagnoser er tatt:

L02, L03, L84, L86

hvor det OGSÅ er sendt røntgenhenvisning (under utgående korrespondanse) siste år.

Antall konsultasjoner (takst 2ad) hvor ev følgende diagnoser er tatt:

L02, L03, L84, L86

 

Siste år

JA

Ta med både som hoveddiagnose og bidiagnose!

Forklaring:

L02 (Rygg symptomer/plager)

L03 Korsrygg symptomer/plager

L84 Ryggsyndrom uten smerteutstråling

L86 Ryggsyndrom med smerteutstråling

 

 

18b

Andel pasienter med knediagnose som er henvist radiologiske undersøkelser

Antall konsultasjoner (takst 2ad) hvor ev følgende diagnoser er tatt:

L15, L78, L90, L96

hvor det OGSÅ er sendt røntgenhenvisning (under utgående korrespondanse) siste år.

Antall konsultasjoner (takst 2ad) hvor ev følgende diagnoser er tatt:

L15, L78, L90, L96

 

Siste år

JA

Ta med både som hoveddiagnose og bidiagnose!

Forklaring:

L15 (Kne symptomer/plager)

L78 (forstuving/forstrekking kne)

L90 (kneleddsartrose)

L96 (akutt indre kneskade)

 

 

18c

Andel pasienter med magesmerter som er henvist radiologiske undersøkelser

Antall konsultasjoner (takst 2ad) hvor ev følgende diagnoser er tatt:

D01, D02, D06

hvor det OGSÅ er sendt røntgenhenvisning (under utgående korrespondanse) siste år.

Antall konsultasjoner (takst 2ad) hvor ev følgende diagnoser er tatt:

D01, D02, D06

 

Siste år

JA

Ta med både som hoveddiagnose og bidiagnose!

Forklaring:

 

D01 (Abdominalsmerte)

D02 (abdominalsmerte epigastriet)

D06 (abdominalsmerte   lokalisert)

 

18d

Andel pasienter med hodepine som er henvist radiologiske undersøkelser.

Antall konsultasjoner (takst 2ad) hvor ev følgende diagnoser er tatt:

N01, N89, N90, N95

hvor det OGSÅ er sendt røntgenhenvisning (under utgående korrespondanse) siste år.

Antall konsultasjoner (takst 2ad) hvor ev følgende diagnoser er tatt:

N01, N89, N90, N95

 

Siste år

JA

Ta med både som hoveddiagnose og bidiagnose!

Forklaring:

N01 (Hodepine)

N89 (Migrene)

N90 (Clusterhodepine)

N95 (Tensjonshodepine)