Kloke Valg-rapport

Indikatorliste Kloke Valg

ID

Navn

Teller

Nevner

Informasjon

KV1

Antall ganger tatt blodprøver totalt siste år i forhold til antall konsultasjoner

Antall ganger tatt takst 701a siste år

Antall konsultasjoner siste år (=takst 2ad)

 

KV2

Andel rekvisisjoner hvor det er rekvirert minst 15 blodprøver siste år.

Antall ganger rekvirert minst 15 blodprøver siste år.

Antall ganger bestilt blodprøver siste år (=takst 701a

 

KV3

Bruk av blodprøver som ofte benyttes ved tilfelleoppsporing / uspesifikke generelle symptomer.

Antall ganger rekvirert HbA1c (med svar under 6,0), PSA (med svar 0,5-4,5), kobalaminer, ferritin, TSH eller f-blod siste år.

 Antall konsultasjoner siste år (=takst 2ad)

Filtrering på de ulike prøvetypene.

KV4

Andel konsultasjoner hvor det er bestilt Testosteron

Antall ganger rekvirert testosteron siste år.

Antall konsultasjoner siste år (=takst 2ad)

 

KV5

Andel konsultasjoner hvor det er bestilt Vitamin D

Antall ganger rekvirert vitamin D siste år.

Antall konsultasjoner siste år (=takst 2ad)

 

KV6

Andel av rekvirering av TSH hvor det samtidig er rekvirert FT4

Antall rekvisisjoner som inneholder både FT4 og TSH på samme rekvisisjon siste år.

Antall rekvisisjoner som inneholder TSH siste år.

 

KV7

Antall ganger henvist radiologiske undersøkelser siste år

Antall ganger sendt røntgenhenvisning (utgående korrespondanser) siste år.

 Antall konsultasjoner (takst 2ad) siste år

 

KV8

Andel pasienter med ryggsmerter som er henvist radiologiske undersøkelser

Antall konsultasjoner (takst 2ad) hvor en av diagnosene er tatt:

L02, L03, L84, L86

hvor det OGSÅ SAMME DAG er sendt røntgenhenvisning (under utgående korrespondanse)

siste år.

Antall konsultasjoner (takst 2ad) hvor ev følgende diagnoser er tatt:

L02, L03, L84, L86

 

Siste år

 

KV9

Andel pasienter med knediagnose som er henvist radiologiske undersøkelser

Antall konsultasjoner (takst 2ad) hvor en av diagnosene er tatt:

L15, L78, L90, L96

hvor det OGSÅ SAMME DAG er sendt røntgenhenvisning (under utgående korrespondanse) siste år.

Antall konsultasjoner (takst 2ad) hvor ev følgende diagnoser er tatt:

L15, L78, L90, L96

 

Siste år

 

KV10

Andel pasienter med magesmerter som er henvist radiologiske undersøkelser

Antall konsultasjoner (takst 2ad) hvor en av diagnosene er tatt:

D01, D02, D06

hvor det OGSÅ SAMME DAG er sendt røntgenhenvisning (under utgående korrespondanse) siste år.

Antall konsultasjoner (takst 2ad) hvor ev følgende diagnoser er tatt:

D01, D02, D06

 

Siste år

 

KV11

Andel pasienter med hodepine som er henvist radiologiske undersøkelser.

Antall konsultasjoner (takst 2ad) hvor en av diagnosene er tatt:

N01, N89, N90, N95

hvor det OGSÅ SAMME DAG er sendt røntgenhenvisning (under utgående korrespondanse) siste år.

Antall konsultasjoner (takst 2ad) hvor ev følgende diagnoser er tatt:

N01, N89, N90, N95

 

Siste år