Kloke Valg-rapport

Nr (M=manuell input)

Indikator

Teller

Nevner

Behov for drilldown

Merknader

Work in progress

 

 

Deltakernummer i SKIL

Tildelt deltakernummer fra Medrave

 

 

Gjør det mulig å kunne koble data i SKILs eportal anonymt

M

Tas rapporten ut ifm. SKILs kurs i Kloke valg ?

Manuelt input, alternativer:

«velg» - standard

«nei»

«ja, 1. møte»

«ja, 2. møte»

«ja, 3. møte»

 

 

Man må velge annen kategori enn «velg».

Denne vil utgå når man får automatiske uttrekk.

Bakgrunnsvariabler

1a

Antall egne pasienter

Dersom legen har egen fastlegeliste (= «nei» på nr. 3):

Antall pasienter på fastlegens liste.

 

Dersom legen IKKE har egen fastlegeliste (= «ja» på nr. 3):

Antall pasienter som OFTEST har vært til aktuelle bruker siste år.

 

 

 Variablene i 1-10 skal tilsvare variablene i LMG-rapporten.

1b

Antall kvinnelige pasienter på listen

Antall kvinnelige pasienter blant legens egne pasienter (punkt 1a)

 

 

 

1c

Medianalder på pasientene

Median alder på egne pasienter (punkt 1a)

 

 

 

2 M

Antall praksisdager pr. uke

Manuelt input:

Tall med 1 desimal

 

 

 

3 M

Jobber du på deleliste/fellesliste eller er du vikar/turnuslege?

Manuelt input:

Alternativer:

«nei» - standard

«ja»

 

 

 

4 M

Hvor mange år har du vært fastlege på denne listen?

Manuelt input:Tall med 1 desimal

 

 

 

5

Antall konsultasjoner siste år (inkl. sykebesøk)

Antall ganger legen har tatt takst 2ad, 11ad eller 11ak siste år.

 

 

 

6

Antall konsultasjoner pr. praksisdag (praksisdager pr uke x 44 uker)

Resultat på nr. 5 (antall kons/sykebesøk) DELT PÅ resultat på nr. 2 (ant. praksisdag per uke) GANGER 44

 

 

 

7

Antall sykebesøk siste år

Antall ganger legen har tatt takst 11ad eller 11ak siste år.

 

 

 

8

Andel av egne pasienter som har vært til minst 6 konsultasjoner siste år (inkl. sykebesøk)

Antall av legens egne pasienter (=1a) som har hatt MINST 6 konsultasjon siste år hos en eller flere leger på kontoret (ikke bare fastlege)

Antall egne pasienter (=1a)

 

 

9

Andel av dine pasienters konsultasjon som har vært hos deg siste år (inkl. sykebesøk)

Antall konsultasjoner egne pasienter (1a) har hatt hos aktuelle lege.

Antall konsultasjoner egne pasienter (1a) har hatt på kontoret totalt.

 

 

10

Gjennomsnittlig antall konsultasjoner på egne pasienter siste år (inkl. sykebesøk)

Antall konsultasjoner egne pasienter (1a) har hatt hos aktuelle lege.

Antall egne pasienter (=1a)

 

 

Blodprøvetaking

11a

Antall ganger tatt blodprøver totalt siste år

Antall ganger tatt takst 701a siste år

Ingen nevner

 

 

 

11b

Andel av konsultasjonene hvor det er tatt blodprøver

Antall ganger tatt blodprøve siste år (=takst 701a) SAMME DAG SOM DET ER TATT konsultasjon (=takst 2ad)

Antall konsultasjoner siste år (=takst 2ad)

11c

Andel av blodprøver tatt utenfor konsultasjon siste år

Antall ganger tatt blodprøver (takst 701a) hvor takst 2ad IKKE ER TATT SAMME DAG

Antall ganger tatt blodprøver totalt siste år (takst 701a)

 

 

 

11d

Antall blodprøver per rekvirering siste år

Antall enkeltsvar på blodprøver siste år (alle analyser inkludert)

Antall ganger tatt blodprøve siste år (=takst 701a)

11e

Andel rekvisisjoner hvor det er bestilt minst 20 blodprøver siste år.

Antall ganger bestilt blodprøver hvor det er minst 20 prøvesvar

Antall ganger bestilt blodprøver siste år (=takst 701a)

JA

 

 

12

Andel blodprøver tatt i ulike aldersgrupper siste år

 

 

12a

Barn (< 10 år)

Antall ganger tatt blodprøve siste år (=takst 701a) SAMME DAG SOM DET HAR VÆRT konsultasjon (=takst 2ad)

KUN PASIENTER < 10 ÅR

Antall konsultasjoner siste år (=takst 2ad)

 

KUN PASIENTER < 10 ÅR

JA

 

 

12b

Tenåringer (10-19 år)

Antall ganger tatt blodprøve siste år (=takst 701a) SAMME DAG SOM DET HAR VÆRTkonsultasjon (=takst 2ad)

KUN PASIENTER 10-19 ÅR

Antall konsultasjoner siste år (=takst 2ad)

 

KUN PASIENTER 10-19 år

JA

 

 

12c

Unge voksne (20-44 år)

Antall ganger tatt blodprøve siste år (=takst 701a) SAMME DAG SOM DET HAR VÆRTkonsultasjon (=takst 2ad)

KUN PASIENTER 20-44 ÅR

Antall konsultasjoner siste år (=takst 2ad)

 

KUN PASIENTER 20-44 år

JA

 

 

12d

Middelaldrende (45-69 år)

Antall ganger tatt blodprøve siste år (=takst 701a) under en konsultasjon (=takst 2ad)

KUN PASIENTER 45-69 ÅR

Antall konsultasjoner siste år (=takst 2ad)

 

KUN PASIENTER 45-69 år

JA

 

 

12e

Eldre (70 år eller eldre)

Antall ganger tatt blodprøve siste år (=takst 701a) SAMME DAG SOM DET HAR VÆRTkonsultasjon (=takst 2ad)

KUN PASIENTER 70 ÅR eller eldre

Antall konsultasjoner siste år (=takst 2ad)

 

KUN PASIENTER 70 år eller eldre

JA

 

 

13

Bruk av blodprøver i akuttsituasjoner (CRP)

Antall ganger tatt CRP under en konsultasjon (=takst 2ad)

Antall konsultasjoner siste år (=takst 2ad)

 

14

Bruk av blodprøver som ofte brukes i monitorering (Kalium, kreatinin)

Antall ganger tatt Kalium og/eller Kreatinin SAMME DAG SOM DET HAR VÆRT konsultasjon (=takst 2ad)

Antall konsultasjoner siste år (=takst 2ad)

Hver konsultasjon telles kun én gang.

 

14a

Kalium

Antall ganger tatt Kalium SAMME DAG SOM DET HAR VÆRT konsultasjon (=takst 2ad) konsultasjon (=takst 2ad)

Antall konsultasjoner siste år (=takst 2ad)

14b

Kreatinin

Antall ganger tatt Kalium SAMME DAG SOM DET HAR VÆRT konsultasjon (=takst 2ad)

Antall konsultasjoner siste år (=takst 2ad)

 

 

15

Bruk av blodprøver som ofte benyttes ved ved tilfelleoppsporing / uspesifikke generelle symptomer (HbA1c med verdier under 6,0), PSA med svarverdi 0,5-4,5, kobalaminer, ferritin, TSH, f-blod)

Antall ganger tatt HbA1c (med svar under 6,0), PSA (med svar 0,5-4,5), kobalaminer, ferritin, TSH eller f-blod siste år SAMME DAG SOM DET HAR VÆRT konsultasjon (=takst 2ad)

 Antall konsultasjoner siste år (=takst 2ad)

Hver konsultasjon telles kun én gang.

 

15a

HbA1c med verdier under 6,0

Antall ganger tatt HbA1c (med svar under 6,0) siste år SAMME DAG SOM DET HAR VÆRT konsultasjon (=takst 2ad)

Antall konsultasjoner siste år (=takst 2ad)

 

 

15b

PSA (med svarverdi 0,5-4,5)

Antall ganger tatt PSA (med svar 0,5-4,5) siste år SAMME DAG SOM DET HAR VÆRT konsultasjon (=takst 2ad)

Antall konsultasjoner siste år (=takst 2ad)

 

15c

Kobalaminer

Antall ganger tatt kobalaminer siste år SAMME DAG SOM DET HAR VÆRT konsultasjon (=takst 2ad)

Antall konsultasjoner siste år (=takst 2ad)

 

 

 

15d

Ferritin

Antall ganger tatt ferritin siste år SAMME DAG SOM DET HAR VÆRT konsultasjon (=takst 2ad)

Antall konsultasjoner siste år (=takst 2ad)

 

 

 

15e

TSH

Antall ganger tatt TSH siste år SAMME DAG SOM DET HAR VÆRT konsultasjon (=takst 2ad)

Antall konsultasjoner siste år (=takst 2ad)

 

 

 

15f

f-blod

Antall ganger tatt f-blod siste årSAMME DAG SOM DET HAR VÆRT konsultasjon (=takst 2ad)

Antall konsultasjoner siste år (=takst 2ad)

 

Måling av blod i avføring.

Ta med både Hemofec og Actim.

 

16

Bruk av analyser som er vanlige på legekontoret (Hb, SR, glukose, u-strimmel)

Antall ganger tatt Hb, SR, glukose eller u-strimmel siste år SAMME DAG SOM DET HAR VÆRT konsultasjon (=takst 2ad)

Antall konsultasjoner siste år (=takst 2ad)

 

 

 

16a

Hb

Antall ganger tatt Hb siste år SAMME DAG SOM DET HAR VÆRT konsultasjon (=takst 2ad)

Antall konsultasjoner siste år (=takst 2ad)

 

 

 

16b

SR

Antall ganger tatt SR siste år SAMME DAG SOM DET HAR VÆRT konsultasjon (=takst 2ad)

Antall konsultasjoner siste år (=takst 2ad)

 

=Senkning

 

16c

Glukose

Antall ganger tatt glukose siste år SAMME DAG SOM DET HAR VÆRT konsultasjon (=takst 2ad)

Antall konsultasjoner siste år (=takst 2ad)

 

 

 

16d

u-strimmel

Antall ganger tatt u-strimmel siste år SAMME DAG SOM DET HAR VÆRT konsultasjon (=takst 2ad)

Antall konsultasjoner siste år (=takst 2ad)

 

 

 

Radiologi

17a

Antall ganger henvist radiologiske undersøkelser siste år

Antall ganger sendt røntgenhenvisning (utgående korrespondanser) siste år.

 

 

Må kobles i journal

 

17b

Andel av konsultasjonene hvor det er bestilt røntgenundersøkelse

Antall konsultasjoner (Takst 2ad) hvor det OGSÅ er sendt røntgenhenvisning (under utgående korrespondanse) siste år.

Antall konsultasjoner (takst 2ad) siste år

 

 

 

18

Andel blodprøver tatt i ulike aldersgrupper siste år

 

 

 

 

 

 

 

18a

Barn (< 10 år)

Antall konsultasjoner (Takst 2ad) hvor det OGSÅ er sendt røntgenhenvisning (under utgående korrespondanse) siste år.

KUN PASIENTER < 10 ÅR

Antall konsultasjoner siste år (=takst 2ad)

 

KUN PASIENTER < 10 ÅR

JA

 

 

18b

Tenåringer (10-19 år)

Antall konsultasjoner (Takst 2ad) hvor det OGSÅ er sendt røntgenhenvisning (under utgående korrespondanse) siste år.

KUN PASIENTER 10-19 ÅR

Antall konsultasjoner siste år (=takst 2ad)

 

KUN PASIENTER 10-19 år

JA

 

 

18c

Unge voksne (20-44 år)

Antall konsultasjoner (Takst 2ad) hvor det OGSÅ er sendt røntgenhenvisning (under utgående korrespondanse) siste år.

KUN PASIENTER 20-44 ÅR

Antall konsultasjoner siste år (=takst 2ad)

 

KUN PASIENTER 20-44 år

JA

 

 

18d

Middelaldrende (45-69 år)

Antall konsultasjoner (Takst 2ad) hvor det OGSÅ er sendt røntgenhenvisning (under utgående korrespondanse) siste år.

KUN PASIENTER 45-69 ÅR

Antall konsultasjoner siste år (=takst 2ad)

 

KUN PASIENTER 45-69 år

JA

 

 

18e

Eldre (70 år eller eldre)

Antall konsultasjoner (Takst 2ad) hvor det OGSÅ er sendt røntgenhenvisning (under utgående korrespondanse) siste år.

KUN PASIENTER 70 ÅR eller eldre

Antall konsultasjoner siste år (=takst 2ad)

 

KUN PASIENTER 70 år eller eldre

JA

 

 

19

Andel av utvalgte diagnoser som henvises til radiologiske undersøkelser

19a

Andel pasienter med ryggsmerter som er henvist radiologiske undersøkelser

Antall konsultasjoner (takst 2ad) hvor ev følgende diagnoser er tatt:

L02, L03, L84, L86

hvor det OGSÅ er sendt røntgenhenvisning (under utgående korrespondanse) siste år.

Antall konsultasjoner (takst 2ad) hvor ev følgende diagnoser er tatt:

L02, L03, L84, L86

 

Siste år

JA

Ta med både som hoveddiagnose og bidiagnose!

Forklaring:

L02 (Rygg symptomer/plager)

L03 Korsrygg symptomer/plager

L84 Ryggsyndrom uten smerteutstråling

L86 Ryggsyndrom med smerteutstråling

 

 

19b

Andel pasienter med knediagnose som er henvist radiologiske undersøkelser

Antall konsultasjoner (takst 2ad) hvor ev følgende diagnoser er tatt:

L15, L78, L90, L96

hvor det OGSÅ er sendt røntgenhenvisning (under utgående korrespondanse) siste år.

Antall konsultasjoner (takst 2ad) hvor ev følgende diagnoser er tatt:

L15, L78, L90, L96

 

Siste år

JA

Ta med både som hoveddiagnose og bidiagnose!

Forklaring:

L15 (Kne symptomer/plager)

L78 (forstuving/forstrekking kne)

L90 (kneleddsartrose)

L96 (akutt indre kneskade)

 

 

19c

Andel pasienter med magesmerter som er henvist radiologiske undersøkelser

Antall konsultasjoner (takst 2ad) hvor ev følgende diagnoser er tatt:

D01, D02, D06

hvor det OGSÅ er sendt røntgenhenvisning (under utgående korrespondanse) siste år.

Antall konsultasjoner (takst 2ad) hvor ev følgende diagnoser er tatt:

D01, D02, D06

 

Siste år

JA

Ta med både som hoveddiagnose og bidiagnose!

Forklaring:

 

D01 (Abdominalsmerte)

D02 (abdominalsmerte epigastriet)

D06 (abdominalsmerte lokalisert)

 

19d

Andel pasienter med hodepine som er henvist radiologiske undersøkelser.

Antall konsultasjoner (takst 2ad) hvor ev følgende diagnoser er tatt:

N01, N89, N90, N95

hvor det OGSÅ er sendt røntgenhenvisning (under utgående korrespondanse) siste år.

Antall konsultasjoner (takst 2ad) hvor ev følgende diagnoser er tatt:

N01, N89, N90, N95

 

Siste år

JA

Ta med både som hoveddiagnose og bidiagnose!

Forklaring:

N01 (Hodepine)

N89 (Migrene)

N90 (Clusterhodepine)

N95 (Tensjonshodepine)