Benchmark Database

Samle indikatorer fra Medrave og Arbeidsark i en strukturert database

 • Medrave Data, data som er mottat har målingspunkt uten tidsspan, og uregelmessige målepunkt
 • Ønsker meg:
  • Automatisk periodisk innsendelse av data
  • Data i format:
   • Json/XML/CSV (aller helst)
   • Select access i eksisterende database (ok)
   • Insert access i vår database (lite fleksibelt)
  • Auto-oppsett