Benchmark Database

Samle indikatorer fra Medrave og Arbeidsark i en strukturert database

 • Medrave Data, data som er mottat har målingspunkt uten tidsspan, og uregelmessige målepunkt
 • Ønsker meg:
  • Automatisk periodisk innsendelse av data
  • Data i format:
   • Json/XML/CSV (aller helst)
   • Select access i eksisterende database (ok)
   • Insert access i vår database (lite fleksibelt)
  • Auto-oppsett

Eksempel SQL:

 • Hente ut statistikk etter møte:

SELECT 
    *, (q.numer / q.numer2) AS perc
FROM
    (SELECT 
        d.QuestionId,
            d.Result,
            d.ReportDate,
            AVG(data2.numerator) AS numer,
            AVG(data2.denominator) AS numer2
    FROM
        eportal.test_medrave_skil_data d
    LEFT JOIN test_medrave_skil_data data2 ON data2.UserID = d.UserID
        AND d.ReportDate = data2.ReportDate
    WHERE
        d.QuestionID = 'Kurs' AND d.Result = 3
        
            AND BINARY data2.QuestionID = '13') AS q