Antibiotikarapport

Uttrekksnivå: Enkeltlege

Formål: Benyttes til kvalitetskontroll og kvalitetsforbedring av antibiotikaforskrivning

 

Nr (M=manuell input)

Indikator

Teller

Nevner

Behov for drilldown

Merknader

 

 

Deltakernummer i SKIL

Tildelt deltakernummer fra Medrave

 

 

Gjør det mulig å kunne koble data i SKILs eportal anonymt

M

Tas rapporten ut ifm. SKILs kurs i antibiotika?

Manuelt input, alternativer:

«velg» - standard

«nei»

«ja, 1. møte»

«ja, 2. møte»

«ja, 3. møte»

 

 

Man må velge annen kategori enn «velg».

Denne vil utgå når man får automatiske uttrekk.

Bakgrunnsvariabler

1a

Antall egne pasienter

Dersom legen har egen fastlegeliste (= «nei» på nr. 3):

Antall pasienter på fastlegens liste.

 

Dersom legen IKKE har egen fastlegeliste (= «ja» på nr. 3):

Antall pasienter som OFTEST har vært til aktuelle bruker siste år.

 

 

 Variablene i 1-10 skal tilsvare variablene i LMG-rapporten.

1b

Antall kvinnelige pasienter på listen

Antall kvinnelige pasienter blant legens egne pasienter (punkt 1a)

 

 

 

1c

Medianalder på pasientene

Median alder på egne pasienter (punkt 1a)

 

 

 

2 M

Antall praksisdager pr. uke

Manuelt input:

Tall med 1 desimal

 

 

 

3 M

Jobber du på deleliste/fellesliste eller er du vikar/turnuslege?

Manuelt input:

Alternativer:

«nei» - standard

«ja»

 

 

 

4 M

Hvor mange år har du vært fastlege på denne listen?

Manuelt input:Tall med 1 desimal

 

 

 

5

Antall konsultasjoner siste år (inkl. sykebesøk)

Antall ganger legen har tatt takst 2ad, 11ad eller 11ak siste år.

 

 

 

6

Antall konsultasjoner pr. praksisdag (praksisdager pr uke x 44 uker)

Resultat på nr. 5 (antall kons/sykebesøk) DELT PÅ resultat på nr. 2 (ant. praksisdag per uke) GANGER 44

 

 

 

7

Antall sykebesøk siste år

Antall ganger legen har tatt takst 11ad eller 11ak siste år.

 

 

 

8

Andel av egne pasienter som har vært til minst 6 konsultasjoner siste år (inkl. sykebesøk)

Antall av legens egne pasienter (=1a) som har hatt MINST 6 konsultasjon siste år hos en eller flere leger på kontoret (ikke bare fastlege)

Antall egne pasienter (=1a)

 

 

9

Andel av dine pasienters konsultasjon som har vært hos deg siste år (inkl. sykebesøk)

Antall konsultasjoner egne pasienter (1a) har hatt hos aktuelle lege.

Antall konsultasjoner egne pasienter (1a) har hatt på kontoret totalt.

 

 

10

Gjennomsnittlig antall konsultasjoner på egne pasienter siste år (inkl. sykebesøk)

Antall konsultasjoner egne pasienter (1a) har hatt hos aktuelle lege.

Antall egne pasienter (=1a)

 

 

Indikatorer Antibiotikaforskrivning

11

Totalt antall resepter på systemisk antibiotika skrevet siste år (nevner: antall konsultasjoner totalt siste år)

Antall resepter på systemiske antibiotika (J01) foreskrevet av legen siste 12 måneder

Antall konsultasjoner siste år (inkl. sykebesøk) (= indikator 5)

 

Her ser vi på legens egen forskrivning i forhold til vedkommendes konsultasjoner, ikke hvem som er på fastlegelisten.

Luftveisinfeksjoner

12.1 Antibiotikaforskrivning til pasienter med luftveisinfeksjon-/symptom (H01, H71-72, H74, R01-05, R07-29, R71-72, R74-78, R80)

12.1 a)

Barn (0-9 år)

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, 07–29, 71-72, 74-78, 80-83 og H01, 71, 72 og 74) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet antibiotika (J01)

KUN PASIENTER 0-9 år

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, 07–29, 71-72, 74-78, 80-83 og H01, 71, 72 og 74)

KUN PASIENTER 0-9 år

JA (med oversikt over diagnosekode)

 

12.1 b)

Eldre barn og voksne (10-65 år)

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, 07–29, 71-72, 74-78, 80-83 og H01, 71, 72 og 74) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet antibiotika (J01)

KUN PASIENTER 10-65 år

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, 07–29, 71-72, 74-78, 80-83 og H01, 71, 72 og 74)

KUN PASIENTER 10-65 år

JA (med oversikt over diagnosekode

 

12.1 c)

Eldre (> 65 år)

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, 07–29, 71-72, 74-78, 80-83 og H01, 71, 72 og 74) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet antibiotika (J01)

KUN PASIENTER > 65 år

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, 07–29, 71-72, 74-78, 80-83 og H01, 71, 72 og 74)

KUN PASIENTER > 65 år

JA (med oversikt over diagnosekode

 

12.1 d)

Totalt

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, 07–29, 71-72, 74-78, 80-83 og H01, 71, 72 og 74) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet antibiotika (J01)

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, 07–29, 71-72, 74-78, 80-83 og H01, 71, 72 og 74)

 

GRAF SOM VISER DATA PER MÅNED SISTE ÅR

12.2 Andel av pasienter med luftveisinfeksjon som har fått behandling med smalspektret antibiotika

12.2 a)

Barn (0-9 år)

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, 07–29, 71-72, 74-78, 80-83 og H01, 71, 72 og 74) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet Penicillin V (J01CE02)

KUN PASIENTER 0-9 år

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, 07–29, 71-72, 74-78, 80-83 og H01, 71, 72 og 74) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet antibiotika (J01)

KUN PASIENTER 0-9 år

JA (med oversikt over diagnosekode

 

12.2 b)

Eldre barn og voksne (10-65 år)

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, 07–29, 71-72, 74-78, 80-83 og H01, 71, 72 og 74) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet Penicillin V (J01CE02)

KUN PASIENTER 10-65 år

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, 07–29, 71-72, 74-78, 80-83 og H01, 71, 72 og 74) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet antibiotika (J01)

KUN PASIENTER 10-65 år

JA (med oversikt over diagnosekode

 

12.2 c)

Eldre (> 65 år)

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, 07–29, 71-72, 74-78, 80-83 og H01, 71, 72 og 74) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet Penicillin V (J01CE02)

KUN PASIENTER > 65 år

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, 07–29, 71-72, 74-78, 80-83 og H01, 71, 72 og 74) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet antibiotika (J01)

KUN PASIENTER > 65 år

JA (med oversikt over diagnosekode

 

12.2 d)

Totalt

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, 07–29, 71-72, 74-78, 80-83 og H01, 71, 72 og 74) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet Penicillin V (J01CE02)

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, 07–29, 71-72, 74-78, 80-83 og H01, 71, 72 og 74) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet antibiotika (J01)

 

GRAF SOM VISER DATA PER MÅNED SISTE ÅR

12.3 Type antibiotika til barn (0-9 år) med luftveisinfeksjon

12.3 a)

Penicillin V

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, 07–29, 71-72, 74-78, 80-83 og H01, 71, 72 og 74) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet Penicillin V (J01CE02)

KUN PASIENTER 0-9 år

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, 07–29, 71-72, 74-78, 80-83 og H01, 71, 72 og 74) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet antibiotika (J01)

KUN PASIENTER 0-9 år

 

Blir i praksis samme som 12.2 a)

12.3 b)

Amoxicillin

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, 07–29, 71-72, 74-78, 80-83 og H01, 71, 72 og 74) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet Amoxicillin (J01C A04)

KUN PASIENTER 0-9 år

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, 07–29, 71-72, 74-78, 80-83 og H01, 71, 72 og 74) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet antibiotika (J01)

KUN PASIENTER 0-9 år

 

 

12.3 c)

Makrolider og linkosaminer

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, 07–29, 71-72, 74-78, 80-83 og H01, 71, 72 og 74) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet Makrolider/linkosaminer (J01FA01, J01FA02, J01FA09, J01FA10, J01FF01)

KUN PASIENTER 0-9 år

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, 07–29, 71-72, 74-78, 80-83 og H01, 71, 72 og 74) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet antibiotika (J01)

KUN PASIENTER 0-9 år

 

 

12.3 d)

Tetracykliner

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, 07–29, 71-72, 74-78, 80-83 og H01, 71, 72 og 74) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet Tetracykliner (J01A A02, J01A A04, J01A A07)

KUN PASIENTER 0-9 år

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, 07–29, 71-72, 74-78, 80-83 og H01, 71, 72 og 74) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet antibiotika (J01)

KUN PASIENTER 0-9 år

 

 

12.3 e)

Andre antibiotika

Beregnes på bakgrunn av 12.3 a)-d):

 

100% MINUS SUM AV 12.3 a) + 12.3 b) + 12.3 c) + 12.3 d)

 

 

 

12.4 Type antibiotika til eldre barn og voksne (10-65 år) med luftveisinfeksjon

12.4 a)

Penicillin V

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, 07–29, 71-72, 74-78, 80-83 og H01, 71, 72 og 74) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet Penicillin V (J01CE02)

KUN PASIENTER 10-65 år

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, 07–29, 71-72, 74-78, 80-83 og H01, 71, 72 og 74) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet antibiotika (J01)

KUN PASIENTER 10-65 år

 

Blir i praksis samme som 12.2 b)

12.4 b)

Amoxicillin

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, 07–29, 71-72, 74-78, 80-83 og H01, 71, 72 og 74) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet Amoxicillin (J01C A04)

KUN PASIENTER 10-65 år

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, 07–29, 71-72, 74-78, 80-83 og H01, 71, 72 og 74) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet antibiotika (J01)

KUN PASIENTER 10-65 år

 

 

12.4 c)

Makrolider og linkosaminer

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, 07–29, 71-72, 74-78, 80-83 og H01, 71, 72 og 74) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet Makrolider/linkosaminer (J01FA01, J01FA02, J01FA09, J01FA10, J01FF01)

KUN PASIENTER 10-65 år

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, 07–29, 71-72, 74-78, 80-83 og H01, 71, 72 og 74) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet antibiotika (J01)

KUN PASIENTER 10-65 år

 

 

12.4 d)

Tetracykliner

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, 07–29, 71-72, 74-78, 80-83 og H01, 71, 72 og 74) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet Tetracykliner (J01A A02, J01A A04, J01A A07)

KUN PASIENTER 10-65 år

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, 07–29, 71-72, 74-78, 80-83 og H01, 71, 72 og 74) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet antibiotika (J01)

KUN PASIENTER 10-65 år

 

 

12.4 e)

Andre antibiotika

Beregnes på bakgrunn av 12.4 a)-d):

 

100% MINUS SUM AV 12.4 a) + 12.4 b) + 12.4 c) + 12.4 d)

 

 

 

12.5 Type antibiotika til eldre (>65 år) med luftveisinfeksjon

12.5 a)

Penicillin V

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, 07–29, 71-72, 74-78, 80-83 og H01, 71, 72 og 74) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet Penicillin V (J01CE02)

KUN PASIENTER >65 år

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, 07–29, 71-72, 74-78, 80-83 og H01, 71, 72 og 74) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet antibiotika (J01)

KUN PASIENTER >65 år

 

Blir i praksis samme som 12.2 c)

12.5 b)

Amoxicillin

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, 07–29, 71-72, 74-78, 80-83 og H01, 71, 72 og 74) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet Amoxicillin (J01C A04)

KUN PASIENTER >65 år

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, 07–29, 71-72, 74-78, 80-83 og H01, 71, 72 og 74) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet antibiotika (J01)

KUN PASIENTER >65 år

 

 

12.5 c)

Makrolider og linkosaminer

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, 07–29, 71-72, 74-78, 80-83 og H01, 71, 72 og 74) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet Makrolider/linkosaminer (J01FA01, J01FA02, J01FA09, J01FA10, J01FF01)

KUN PASIENTER >65 år

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, 07–29, 71-72, 74-78, 80-83 og H01, 71, 72 og 74) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet antibiotika (J01)

KUN PASIENTER >65 år

 

 

12.5 d)

Tetracykliner

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, 07–29, 71-72, 74-78, 80-83 og H01, 71, 72 og 74) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet Tetracykliner (J01A A02, J01A A04, J01A A07)

KUN PASIENTER >65 år

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, 07–29, 71-72, 74-78, 80-83 og H01, 71, 72 og 74) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet antibiotika (J01)

KUN PASIENTER >65 år

 

 

12.4 e)

Andre antibiotika

Beregnes på bakgrunn av 12.5 a)-d):

 

100% MINUS SUM AV 12.5 a) + 12.4 b) + 12.4 c) + 12.4 d)

 

 

 

Urinveisinfeksjoner

13.1 Type antibiotika til menn (16-79 år) med urinveisinfeksjon (U01-02, U05, U07, U13, U27, U29, U71)

           
13.1 a) Kinoloner

Antall konsultasjoner med urinveisinfeksjon (U01-02, U05, U07, U13, U27, U29, U71) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet kinoloner (J01M)

KUN MANNLIGE PASIENTER 16-79 år.

Antall konsultasjoner med urinveisinfeksjon (U01-02, U05, U07, U13, U27, U29, U71) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet antibiotika (J01)

KUN MANNLIGE PASIENTER 16-79 år.

JA GRAF SOM VISER DATA PER MÅNED SISTE ÅR

13.1 b)

Pivmecillinam

Antall konsultasjoner med urinveisinfeksjon (U01-02, U05, U07, U13, U27, U29, U71) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet pivmecillinam (J0CA08)

KUN MANNLIGE PASIENTER 16-79 år.

Antall konsultasjoner med urinveisinfeksjon (U01-02, U05, U07, U13, U27, U29, U71) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet antibiotika (J01)

KUN MANNLIGE PASIENTER 16-79 år.

JA

 

13.1 c)

Trimetoprim

Antall konsultasjoner med urinveisinfeksjon (U01-02, U05, U07, U13, U27, U29, U71) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet trimetoprim (J01EA01)

KUN MANNLIGE PASIENTER 16-79 år.

Antall konsultasjoner med urinveisinfeksjon (U01-02, U05, U07, U13, U27, U29, U71) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet antibiotika (J01)

KUN MANNLIGE PASIENTER 16-79 år.

JA

 

13.1 d)

Nitrofurantoin

Antall konsultasjoner med urinveisinfeksjon (U01-02, U05, U07, U13, U27, U29, U71) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet nitrofurantoin (J01XE01)

KUN MANNLIGE PASIENTER 16-79 år.

Antall konsultasjoner med urinveisinfeksjon (U01-02, U05, U07, U13, U27, U29, U71) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet antibiotika (J01)

KUN MANNLIGE PASIENTER 16-79 år.

JA

 

13.1 e)

Andre

Beregnes på bakgrunn av 13.1 a)-d):

 

100% MINUS SUM AV 13.1 a) + 13.1 b) + 13.1 c) + 13.1 d)

 

JA

 

13.2 Type antibiotika til kvinner (16-79 år) med urinveisinfeksjon (U01-02, U05, U07, U13, U27, U29, U71)

13.2 a) Kinoloner

Antall konsultasjoner med urinveisinfeksjon (U01-02, U05, U07, U13, U27, U29, U71) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet kinoloner (J01M)

KUN KVINNELIGE PASIENTER 16-79 år.

Antall konsultasjoner med urinveisinfeksjon (U01-02, U05, U07, U13, U27, U29, U71) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet antibiotika (J01)

KUN KVINNELIGE PASIENTER 16-79 år.

JA GRAF SOM VISER DATA PER MÅNED SISTE ÅR

13.2 b)

Pivmecillinam

Antall konsultasjoner med urinveisinfeksjon (U01-02, U05, U07, U13, U27, U29, U71) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet pivmecillinam (J0CA08)

KUN KVINNELIGE PASIENTER 16-79 år.

Antall konsultasjoner med urinveisinfeksjon (U01-02, U05, U07, U13, U27, U29, U71) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet antibiotika (J01)

KUN KVINNELIGE PASIENTER 16-79 år.

JA

 

13.2 c)

Trimetoprim

Antall konsultasjoner med urinveisinfeksjon (U01-02, U05, U07, U13, U27, U29, U71) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet trimetoprim (J01EA01)

KUN KVINNELIGE PASIENTER 16-79 år.

Antall konsultasjoner med urinveisinfeksjon (U01-02, U05, U07, U13, U27, U29, U71) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet antibiotika (J01)

KUN KVINNELIGE PASIENTER 16-79 år.

JA

 

13.2 d)

Nitrofurantoin

Antall konsultasjoner med urinveisinfeksjon (U01-02, U05, U07, U13, U27, U29, U71) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet nitrofurantoin (J01XE01)

KUN KVINNELIGE PASIENTER 16-79 år.

Antall konsultasjoner med urinveisinfeksjon (U01-02, U05, U07, U13, U27, U29, U71) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet antibiotika (J01)

KUN KVINNELIGE PASIENTER 16-79 år.

JA

 

13.2 e)

Andre

Beregnes på bakgrunn av 13.2 a)-d):

 

100% MINUS SUM AV 13.2 a) + 13.2 b) + 13.2 c) + 13.2 d)

 

JA

 

13.3

Andel av voksne og eldre listepasienter med UVI siste 3 år som bruker metenamin

Antall pasienter som har metenamin i under faste medikamenter i LIB OG hvor diagnosen UVI (U71) er satt MINST 1 gang siste 3 år.

Antall egne pasienter hvor diagnosen UVI (U71) er satt MINST 1 gang siste 3 år.

JA

Alle pasienter er med her, uavhengig av alder.

Genitale infeksjoner

14.1 Type antibiotika ved genital klamydiainfeksjon

14.1 a)

Doksycyklin

Antall konsultasjoner med genitale infeksjoner (U72, X85) hvor det fom. samme dag tom. 10 dager etterpå er foreskrevet doksycyklin (J01AA02)

Antall konsultasjoner med genitale infeksjoner (U72, X85) 

JA

 

14.1 b)

Azitromycin

Antall konsultasjoner med genitale infeksjoner (U72, X85) hvor det  fom. samme dag tom. 10 dager etterpå er foreskrevet doksycyklin (J01FA10)

Antall konsultasjoner med genitale infeksjoner (U72, X85)

JA

OM MULIG bør man bare ta med pakningsstørrelse på 2 tabletter (tilsvarer engangskur)

14.1 c)

Andre

Beregnes på bakgrunn av 14.1 a)-b):

 

100% MINUS SUM AV 14.1 a) + 14.1 b)

 

JA

 

Penicillinallergi

15.1

Andel egne pasienter med cave penicillin og/eller amoxicillin registrert

Antall pasienter hvor det er fylt inn allergi for Penicillin(J01CE02) eller Amoxicillin (J01C A04) i CAVE-feltet

Antall egne pasienter (=1a)

JA

Sannsynligvis vanskelig å trekke ut

15.2

Andel egne pasienter med cave penicillin hvor det er satt av fastlege

Antall pasienter hvor fastlegene har fylt inn allergi for Penicillin(J01CE02) eller Amoxicillin (J01C A04) i CAVE-feltet

Antall pasienter hvor det er fylt inn allergi for Penicillin(J01CE02) eller Amoxicillin (J01C A04) i CAVE-feltet

JA

Sannsynligvis vanskelig å trekke ut

Storforbrukere
16.1 Andel pasienter som er storforbrukere av antibiotika (> 60 DDD) Antall pasienter som har fått forskrevet minst 60DDD av antibiotika (ett eller flere medikamenter). Antall listepasienter JA

Definisjon av DDD hentes fra WHO:

J01CA04 

amoxicillin 

g

J01CE02 

phenoxymethylpenicillin 

g

J01CA08 

pivmecillinam 

0.6 

J01CF01 

dicloxacillin 

g

J01CF02 

cloxacillin 

g

J01AA02 

doxycycline 

0.1 

g

J01AA04 

lymecycline 

0.6 

g

J01AA07 

tetracycline 

g

J01DB01 

cefalexin 

J01EA01 

trimethoprim 

0.4 

g

J01FA01 

erythromycin (Ery-Max) 

J01FA01 

erythromycinsuccinate (Abboticin) 

g

J01FA02 

spiramycin 

g

J01FA09 

clarithromycin 

0.5 

J01FA10 

azithromycin 

0.3 

g

J01FF01 

clindamycin 

1.2 

g

J01MA01 

ofloxacin 

0.4 

g

J01MA02 

ciprofloxacin 

g

J01XE01 

nitrofurantoin 

0.2 

g