Antibiotikarapport


Indikatorliste antibiotika

ID

Navn

Teller

Nevner

Informasjon

AB1

Totalt antall resepter på systemisk antibiotika skrevet siste år per antall kontakter.

Antall resepter på systemiske antibiotika (J01) foreskrevet av legen siste 12 måneder.

Antall kontakter siste år, inkludert:

2ad (konsultasjon)

11ad (sykebesøk dag)

11ak (sykebesøk kveld)

2ae (e-konsultasjon)

1bd (enkel kontakt)

1be (enkel elektronisk kontakt)

1i (reseptforskrivning)

Indikatoren viser totalt antall antibiotika forskrevet i forhold til hvor mange pasientkontakter legen har hatt.

AB2

Andel "Vente-og-se"-resepter foreskrevet siste år.

 

 

Antall kontakter siste år hvor det er skrevet resept på systemiske antibiotika (J01) og i samme kontakt er skrevet "vente-og-se", "vente og se", "vent og se", "vent-og-se", "vente-og-sjå", "vente og sjå", "vent og sjå", "vent-og-sjå"eller "vos" i samme notat.

 

(ikke case-sensitivt)

Antall resepter på systemiske antibiotika foreskrevet siste år (J01)

 

AB3

Andel av pasienter med luftveisinfeksjon eller -symptom som har fått foreskrevet antibiotika siste måned.

Antall konsultasjoner/sykebesøk(2ad, 2ae, 11ad, 11ak) med luftveisdiagnoser (R01–05, 07–29, 71-72, 74-78, 80-83 og H01, 71, 72 og 74) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet antibiotika (J01)

Antall konsultasjoner/sykebesøk(2ad, 2ae, 11ad, 11ak) med luftveisdiagnoser (R01–05, 07–29, 71-72, 74-78, 80-83 og H01, 71, 72 og 74).

Ønske med filter på følgende aldersgrupper:

0-9 år

10-65 år

> 65 år

AB4

Andel av antibiotika ved luftveisinfeksjon eller -symptom som har vært penicillin V.

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, 07–29, 71-72, 74-78, 80-83 og H01, 71, 72 og 74) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet Penicillin V (J01CE02)

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, 07–29, 71-72, 74-78, 80-83 og H01, 71, 72 og 74) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet antibiotika (J01)

Ønske med filter på følgende aldersgrupper:

0-9 år

10-65 år

> 65 år

AB5

Type antibiotika ved luftveisinfeksjon eller -symptom.

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, 07–29, 71-72, 74-78, 80-83 og H01, 71, 72 og 74) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet:

a.          Penicillin V (J01CE02)

b.          Amoxicillin (J01C A04)

c.           Makrolider/linkosaminer (J01FA01, J01FA02, J01FA09, J01FA10, J01FF01)

d.          Tetracykliner (J01A A02, J01A A04, J01A A07)

e.          Andre antibiotika (alle andre J01)

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, 07–29, 71-72, 74-78, 80-83 og H01, 71, 72 og 74) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet antibiotika (J01)

Ønske med filter på følgende aldersgrupper:

0-9 år

10-65 år

> 65 år

AB6

Andel pasienter 16-79 år hvor UVI er behandlet med kinoloner.

Antall konsultasjoner med urinveisinfeksjon (U01-02, U05, U07, U13, U27, U29, U71) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet kinoloner (J01M).

KUN PASIENTER 16-79 år.

Antall konsultasjoner med urinveisinfeksjon (U01-02, U05, U07, U13, U27, U29, U71) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet antibiotika (J01).

 

KUN PASIENTER 16-79 år.

Ønske med filter på kjønn.

AB7

Andel av listepasienter med UVI siste 3 år som bruker metenamin

Antall pasienter som har metenamin i under faste medikamenter i LIB OG hvor diagnosen UVI (U71) er satt MINST 1 gang siste 3 år.

Antall egne pasienter hvor diagnosen UVI (U71) er satt MINST 1 gang siste 3 år.

 

AB8

Type antibiotika ved UVI.

Antall konsultasjoner med urinveisinfeksjon (U01-02, U05, U07, U13, U27, U29, U71) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet

a)         kinoloner (J01M)

b)         pivmecillinam (J0CA08)

c)          trimetoprim (J01EA01)

d)         nitrofurantoin (J01XE01)

KUN PASIENTER 16-79 år.

Antall konsultasjoner med urinveisinfeksjon (U01-02, U05, U07, U13, U27, U29, U71) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet antibiotika (J01)

 

KUN PASIENTER 16-79 år.

Ønske med filter på kjønn.

AB9

Andel pasienter som er storforbrukere av antibiotika (> 60 DDD)

Antall pasienter som har fått forskrevet minst 60DDD* av antibiotika (ett eller flere medikamenter).

Antall listepasienter

 

 

*

Definisjon av DDD hentes fra WHO:

Definisjon av DDD hentes fra WHO:

J01CA04 

amoxicillin 

g

J01CE02 

phenoxymethylpenicillin 

g

J01CA08 

pivmecillinam 

0.6 

J01CF01 

dicloxacillin 

g

J01CF02 

cloxacillin 

g

J01AA02 

doxycycline 

0.1 

g

J01AA04 

lymecycline 

0.6 

g

J01AA07 

tetracycline 

g

J01DB01 

cefalexin 

J01EA01 

trimethoprim 

0.4 

g

J01FA01 

erythromycin (Ery-Max) 

J01FA01 

erythromycinsuccinate (Abboticin) 

g

J01FA02 

spiramycin 

g

J01FA09 

clarithromycin 

0.5 

J01FA10 

azithromycin 

0.3 

g

J01FF01 

clindamycin 

1.2 

g

J01MA01 

ofloxacin 

0.4 

g

J01MA02 

ciprofloxacin 

g

J01XE01 

nitrofurantoin 

0.2 

g