Gruppemøter og arbeidsark

Innledning

Gruppemøtene er den sentrale delen av SKIL. Gruppene består alt fra 3 kolleger til store grupper, og hvert gruppemøte er unikt og vil avhenge av hvordan veileder og gruppedeltakere ønsker at møtet skal foregå. Det finnes likevel en grunnstruktur for møtene som er nyttig å støtte seg til.

Det sentrale i møtet er arbeidsark som ligger i SKIL ePortal, dette arbeidsarket inneholder både en kjøreplan for møtet, samt oppgaver som skal løses. Innlevering av arbeidsark kan eventuelt leveres etter møtet, men innlevering er obligatorisk for å få godkjent kurset.

I ePortalen er det også en lenke til en informasjonsside som inneholder informasjon om:

- Medrave, inkl. kommentarer til de ulike indikatorene i Medrave-rapporten om LMG.

- Oppbygning av gruppemøtene