Innholdsfortegnelse

 

Innledning

 

Beskrivelse av SKIL-modellen

   Målsetninger

   SKIL-modellens bestanddeler 

 

E-læring

Oversikt over produksjon av e-læring

Opprette læringsmål

Produsere råtekst

Opprette kurset i easygenerator

 Legge inn bilder og video

Testing av kurset

Lage eksamen

Søknad til spesialitetskomiteen

Lage kursrapportering

Publikasjon av kurset

 

Data fra egen praksis

Introduksjon

Kilder til data fra egen praksis

Tildeling av Medrave 4-programvare

 

Gruppemøter og kompendium

Innledning

Kjøreplan for møtene

Innlogging i SKILs eportal og oversikt over oppgavene

Diskusjon av nettkurset og gjennomgang av Medrave-rapport

Faglig innføring i kvalitetsarbeid, inkl. powerpoint-presentasjoner

Gruppearbeid rundt oppgavene i eportalen

Plenumsdiskusjon

 

SKIL-veiledere

Introduksjon og definisjoner

Veilederutdanning

Tildeling av veileder

 

Faglige tema

Bakgrunn for valg av tema

Lanserte tema

     Legemiddelgjennomgang

     Riktig antibiotikaforskrivning

     Gode pasientforløp