Innledning

Kvalitetsarbeid basert på tillit

 

Hvorfor skal vi bry oss om kvalitetsarbeid? Mange av oss som er helsepersonell har også vært pasient eller pårørende i en eller annen sammenheng, de fleste i primærhelsetjenesten og noen i sekundærhelsetjenesten. Hva er viktig for oss når vi møter helsepersonell?

I bunn og grunn ønsker vi å føle oss trygge og ivaretatt – og kunne stole på at dem som jobber på legekontoret eller sykehuset faktisk ønsker oss vel. Vi forventer også at de har nok tid og kunnskap til å gi god behandling. Helst at de også bryr seg om oss og bruker et par minutter på spørsmålet: «Hva er viktig for deg nå?».

Senter for Kvalitet i Legekontor (SKIL) ønsker at kvalitetsarbeid skal baseres på tillit. Tillit til at helsepersonell faktisk ønsker å gjøre en god jobb og kontinuerlig forbedre seg til pasientens beste. Vi mener at de aller fleste som jobber i helsevesenet ikke bare ønsker å gjøre det, men faktisk også kommer til å ønske å gjøre en enda bedre jobb når de tildeles denne tilliten.

Dette dokumentet har som mål å beskrive SKIL-modellen, som er en modell for kvalitetsarbeid på norske legekontor. Det beskrives hvordan vi har laget en modell som medfører at nær 100% av deltakende leger gir tilbakemelding om at de har gjort positive endringer i praksis. Endringer som de ønsker å fortsette med.