SKIL-veiledere

Introduksjon og definisjoner

Refleksjon over data fra egen praksis med veileder er den sentrale delen av SKIL-modellen, og hvor kvalitetsforbedringen foregår. E-læringskurs gir kunnskapsoppdatering, data gir oversikt over egen praksis - sammen med refleksjon fører det til forbedring av praksis.

Veilederen spiller en sentral rolle:

 • Har oversikt over kursets oppbygning inkludert hvordan eportalen fungerer
 • Følger gruppen og er et viktig bindeledd mellom SKIL og de enkelte i gruppen
 • Har kunnskap og forbedringsarbeid
 • Sørger for fremdrift i gruppene og at agenda følges

 

Det er viktig å skille mellom begrepene SKIL-veileder og gruppeleder:

SKIL-veileder: En veileder fra SKIL som enten er ansatt eller jobber som konsulent for SKIL.

Gruppeleder: Lokal gruppeleder på gruppen som veiledes.


Veilederutdanning

Grunnutdanning (Trinn 1) av veiledere består av følgende:

 • Elæringskurset grunnkurs i kvalitetsarbeid for legekontor (tellende 3 timers nettkurs)
 • Konferansen ”Enkelt og håndterlig” som arrangeres av Legeforeningen hver høst

Videreutdanning (Trinn 2) av veiledere består av:

 • Forbedringsagentutdannelsen som enten kan tas i Norge (arrangeres av Pasientsikkerhetsprogrammet) eller i utlandet (arrangeres av ulike organisasjoner).

Tildeling av veileder

Alle gruppene skal ha en veileder tilknyttet. Av økonomiske hensyn benyttes følgende modell for tildeling av veileder:

 • Minst 8 deltakere i gruppen: veileder på 3 av 3 møter
 • 5-7 deltakere i gruppen: veileder på 2 møter
 • 3-4 deltakere i gruppen: veileder på 1 møte

En veileder kan delta på en av følgende måter:

 • Ved personlig oppmøte (dersom ikke for lang reiseavstand)
 • Ved Google hangouts (ved lang reiseavstand og nødvendig teknologi tilgjengelig)
 • Ved Telefon (ved lang reiseavstand og nødvendig teknologi ikke tilgjengelig).

 

Denne fordelingen kan beskrives slik:

Avstand/teknologi

 

Minst 8 deltakere

5-7 deltakere

3-4 deltakere

Veileder i nærheten

Veileder fysisk tilstede på 3 av 3 møter

Veileder fysisk tilstede på 2 av 3 møter

Veileder fysisk tilstede på 1 av 3 møter

Veileder for langt unna

Veileder via google hangouts på 3 av 3 møter

Veileder via google hangouts på 2 av 3 møter

Veileder via google hangouts på 1 av 3 møter

Veileder for langt unna og ikke teknologi for nettmøter

Veileder via telefon på 3 av 3 møter

Veileder via telefon på 2 av 3 møter

Veileder via telefon på 1 av 3 møter