E-læringskurs

Oversikt over produksjon av e-læring

E-læringskurs består av:

 • Et forfatterverktøy: hvor man redigerer og produserer selve innholdet i kurset. SKIL benytter verktøyet Easygenerator.com og fått dette oversatt til norsk).
 • Et publiseringsverktøy (også kjent som Learning management system - LMS), hvor kurset publiseres. Dette holder orden på hvem som tar kurset og hvor langt den enkelte er kommet. SKIL benytter sin egen eportal som LMS.

E-læringskurs produseres på følgende måte:

 1. Opprette læringsmål
 2. Produsere råtekst
 3. Opprette kurset i easygenerator
 4. Legge inn bilder og video
 5. Lage eksamen
 6. Testing av kurset
 7. Søknad til spesialitetskomiteen
 8. Lage kursrapportering
 9. Publikasjon av kurset

 


Opprette læringsmål

Når man lager læringsmål er det viktig å være konkret, for eks.:

 • Etter endt kurs skal deltakeren kunne forklare hva forbedringsmodellen er.
 • Etter endt kurs skal deltakeren kunne gjennomføre en PDSA-test.

Merk at det er flere nivåer av forståelse, fra å kun kjenne til å kunne benytte kunnskap i praktisk arbeid for å skape resultater.


Produsere råtekst

Råtekst skal inneholde alt som skal være med i kurset, inkldert følgende:

 • Tekst som skal være med på sidene
 • Manus til videopresentasjoner
 • Eventuelt manus/tekst til kasuistikker

For å komme i gang kan man fint ta utgangspunkt i en powerpoint-presentasjon, da helst med kommentarer til lysbildene.


Opprette kurset i easygenerator

I easygenerator gjør man følgende:

 • Oppretter kurs, velg «start from scratch», deretter teach (simple course)
 • Gir et navn til kurset
 • Legger inn læringsmål under «course introduction»
 • Opprett seksjoner (sections) for hvert kapittel i kurset.
 • Under hver seksjon legger man inn content (innhold)
 • Råtekst fordeles inn under de ulike seksjonene. Her vil det være en vurderingssak hva og hvor mye man skal ha på hver side. Det er imidlertid en fordel å kun ha ett hovedbudskap per side.
  • Legg inn kommentarer på sidene etter  «###», som f.eks. «### video skal inn her» eller <###  bilde med glad lege her»>
  • Legg inn oppgaver innimellom, det øker oppmerksomheten og innlæringen hos leseren. Det finnes mange oppgavetyper, som eks. «multiple choice», «fill in the blanks» ets.
 • Del kurset med de andre som skal jobbe med det ved å trykke på «co-authors».

Fra dette tidspunktet vil den videre kursutviklingen handle om å fylle inn i easygenerator.


Legge inn bilder og video

Her innhentes ulike deler til kurset, inkludert bilder, video, lyd og andre media.

Bilder: Det er viktig å ha rettighetene til bildene som benyttes. SKIL har allerede lastet ned en del bilder fra Shutterstock som kan gjenbrukes (ligger i felles dropbox-mappe). Dersom man trenger noen få bilder kan det lønne seg å kjøpe dem enkeltvis. Dersom man trenger mange bilder kan et månedsabonnement være billigere.

Video: Video kan enten være filmopptak (typisk fiktive pasientkonsultasjoner) eller opptak av presentasjoner. SKIL har laget en fremgangsmåte for produksjon av videopresentasjoner:

 1. Lag manus (evt. hent manus fra manus i e-læringskurs).
 2. Ta opp lyd vha. programmet «audacity» og god mikrofon. SKIL benytter «Blue Yeti USB microphone»
 3. Lag en powerpoint-presentasjon med bilder og tekst, bruk animasjon så ikke all tekst kommer på en gang på lysbildene. Første lysbilde bør inneholde SKIL-logo.
 4. Legg lydfilen inn i første (eller andre) lysbilde.
 5. Spill inn lysbildefremvisning, velg «ta opp fra begynnelsen» og gå gjennom lysbildepresentasjonen slik at den stemmer med stemmen på lydfilen.
 6. Eksporter filen som MP4-video fra power-point.
 7. Last opp videoen i easygenerator og legg den inn der den skal være.


Testing av kurset

Kurset sendes til testing til både de involverte og andre relevante fagpersoner. I easygenerator kan det lages en egen lenke som kan benyttes for ekstern revisjon, da kommer kommentarene rett i easygenerator. Denne fasen tar typisk 1-2 uker. Rettinger gjøres i easygenerator.


Lage eksamen

Eksamen består normalt av et uttrekk av ti spørsmål fra en spørsmålsbank, og lagres som et eget ”kurs” i easygenerator. Spørsmålene bør teste praktisk anvendbar kunnskap som det forventes at den enkelte kan svare på dersom læringsmålene er oppnådd. Se derfor gjerne på læringsmålene under produksjon av eksamen.


Søknad til spesialitetskomiteen

Søknad sendes til Spesialitetskomiteen på standard søknadsskjema. Legg ved lenke til easygenerator så spesialitetskomiteen kan teste kurset.


Lage kursrapportering

Dette er nødvendig for at man skal kunne følge fremgangen av de enkelte deltakerne i e-portalen, og IT-ansvarlig Richard Hagen har laget en oppskrift for dette:

Alle kurs trenger egen konto i https://lrs.skilnet.no

Først opprett kurset https://lrs.skilnet.no/lrs/create:

 

Deretter velg kurset i dashboardet, og velg manage clients:

 

Bruk disse detaljene i ditt SCORM kurs sitt instillinger. For eksempel i EasyGenerator:


Publikasjon av kurset

 

Kurset publiseres direkte i eportalen, på følgende måte:

 1. Det opprettes et nytt kurs i eportalen
 2. Det legges inn en oppgave for kurset og en oppgave for kursprøven (velg oppgave e-læringskurs)
 3. Kurset lastes ned fra easygenerator.com som en SCORM-fil (det lastes da ned en .zip-mappe)
 4. Det legges eventuelt inn et evalueringsskjema som oppgave i eportalen (velg da oppgave arbeidsark).