Legemiddelgjennomgangsrapport

Indikatorliste Legemiddelgjennomgang

ID

Navn

Teller

Nevner

Informasjon

LMG1

Andel av pasienter med 4+ legemidler som har fått Legemiddelgjennomgang siste 12 måneder.

Antall pasienter med MINST 4 faste legemidler i LIB hvor ENTEN takst 2LD er tatt ELLER det står skrevet «legemiddelgjennomgang» eller «lmg» i journalnotatet siste år.

Ikke case-sensitivt og friteksten kan etterfølges av komma, punktum, mellomrom eller kolon.

 

Antall pasienter med MINST 4 faste legemidler i LIB*

Indikatoren viser hvor mange av pasientene hvor man enten har tatt takst for legemiddelgjennomgang, eller hvor «legemiddelgjennomgang» eller «lmg» er skrevet i pasientens journal. Alle egne listepasienter med minst 4 faste legemidler er tatt med.

LMG2

Andel egne pasienter med dobbeltforskrivninger i LIB.

 

 

 

Antall egne pasienter for MINST 2 faste legemidler har SAMME virkestoff med SAMME dose.

Antall pasienter med MINST 1 legemiddel i LIB.

Indikatoren tar med pasienter registrert med minst to identiske legemidler (preparat og dose) – kan tyde på ikke vedlikeholdt medikamentliste. Alle pasientene som står på legemidler, er med i materialet.

LMG3

Andel av pasienter som har fått målt nyrefunksjon siste 12 måneder, av dem som bør det ut fra legemiddelbruk.

Antall pasienter som har MINST ETT legemiddel som krever særskilt overvåkning av nyrefunksjon** under faste legemidler OG hvor blodprøveverdi på S-KREATININ er registrert siste år.

Antall pasienter som har MINST ETT legemiddel som krever særskilt overvåkning av nyrefunksjon** under faste legemidler.

 

 

LMG4

Andel pasienter over 65 år som bruker fast legemidler som kan gi alvorlige bivirkninger

Antall pasienter > 65 år som har minst ett av disse blant sine faste legemidler i lib*:

-TCA (N06AA)

-SSRI (N06AB)

-SNRI (NO6AX)

-ANTIPSYKOTIKA (N05A)

-BENZODIAZEPINER (N05BA, N05CD)

-Z-HYPNOTIKA (N05CF)

-1.GEN.ANTIHIST (N05BB, R06AB, R06AD, R06AE03, R06AE05).

-OPOIDER (N02A)

-MIDLER MOT OVERAKTIV BLÆRE (G04BD)

-NSAID/KOKSIBER (M01A)

-WARFARIN (B01AA03)

-DOAK (B01AE/B01AF)

 

Antall egne pasienter > 65 år

Det skal være visning både av totalsummer og av hvert av legemidlene.

LMG5

Andel av egne pasienter > 65 år med minst ett av legemidlene over som har fått konsultasjon eller sykebesøk siste 12 måneder.

Antall egne pasienter som bruker ett eller flere av legemidlene i indikator LMG4 hvor takst 2ad (konsultasjon), takst 11ad (sykebesøk) eller takst 11ak (konsultasjon kveldstid) er tatt siste 12 måneder.

Antall pasienter som bruker minst ett av legemidlene i LMG4 (=teller i LMG4)

 

LMG6

Andel egne pasienter over 65 år med 3+ psykofarmaka

Antall pasienter > 65 år som bruker minst 3 legemidler innen følgende: (Bruk LIB):

-N06A (antidepressiva)

-N05CD, N05CF (sovemedisiner inkl. benzodiazepiner og -lignende hypnotika).

-N05B (anxiolytika inkl. benzodiazepinlignende derivater).

-N05A (antipsykotika)

-N02A (opioidanalgetika).

Antall egne pasienter over 65 år.

 

LMG7

Andel egne pasienter over 65 år med 10+ legemidler

Antall egne pasienter over 65 år som bruker minst 10 faste legemidler

Antall egne pasienter over 65 år

 

LMG8

Andel pasienter med DOAK som har vært til lege siste år.

Antall pasienter som har registrert DOAK under faste medikamenter OG hvor takst 2ad (konsultasjon), takst 11ad (sykebesøk) eller takst 11ak (konsultasjon kveldstid) er tatt siste 12 måneder.

Antall pasienter som står på DOAK.

 

 

*Definisjon av faste medikamenter (følger av definisjon benyttet av EPJ-løftet, Direktoratet for E-helse).

alle medikamenter merket som fast

+  følgende medikamenter merket som behov:

·       antipsykotika (n05a)

·       tca (n06aa)

·       opioider (n02a)

·       benzodiaz (n05ba, n05cd)

·       z-hypnotika (n05cf)

**Definisjon av legemidler som krever særskilt overvåkning av nyrefunksjon:

A10BA02, 10BD05, 10BD07, 10BD08, 10BD10, 10BD11, 10BD15, 10BD20 (Metformin, evt. i kombinasjon)

- B01AE07 (Dabigatran)

- B01AF (Rivaroksaban, Apiksaban, Edoksaban)

-C01AA05 (Digoksin)

-N05AN01(Litium)

-C07AA07 (Sotalol)

-L04AX03 (Metotreksat)

-N02AA01 (Morfin)

-M01A (NSAID / COXIB)

-C09D (ACE-hemmere og ARB)

-A10BK01, A10BD21, A10BD15 (dapagliflozin, evt. i kombinasjon)

-A10BK03, A10B D20 (Empagliflozin, evt. i kombinasjon).

- A10B K04, A10B D23, A10B D24 (Ertugliflozin, evt. i kombinasjon).

C03AA03, C03AB01, C09DA01, C09DA02, C09DA03, C09DA04, C09DA06, C09DA07, C09DA08, C09DX01, C09DX03 (tiazid, eventuelt i kombinasjon)

C03C (loop-diuretika)