Velkommen til det kliniske emnekurset Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene – RAK!


Kurset er utviklet og drives av Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) i samarbeid med Senter for kvalitet i legekontor.

Kurset er foreløpig tilgjengelig for leger i utvalgte fylker, men vil etter hvert bli tilgjengelig for alle allmennleger i Norge.

Kurset gir deg:

  • Faglig læring om antibiotikabruk og antibiotikaresistens
  • Oversikt over din antibiotikaforskrivning, basert på data fra Reseptregisteret
  • Veiledning i hvordan du kan forbedre praksis

Kursets rammer og varighet:

Kurset tar totalt 15 timer, og består av tre kollegagruppemøter over en periode på ca. åtte måneder. Du går gjennom en e-læringsmodul før hvert møte, og gruppen avtaler tidspunkt for møtene. Dersom du ikke deltar på hele kurset vil du likevel få tellende valgfrie poeng (minst 7 timer).

En vesentlig del av gruppearbeidet vil være knyttet til en rapport om din antibiotikaforskrivning fra 1.januar 2019 - 31. desember 2019, basert på data fra Reseptregisteret, og også en oppfølgingsrapport som viser din endring etter 6 mnd.

Det er gruppesekretæren i etterutdanningsgruppen som leder gruppesamlingene, og det er gruppene selv som bestemmer tidspunktene for gruppemøtene.

Kurset er gratis for deltagerne.

Hver enkelt deltager må registrere seg selv individuelt nedenfor.

Det er også mulig å lage en "Ad hoc"- gruppe kun for dette RAK kurset, f.eks. med kollegaer ved legekontoret.

Ved opprettelse av «Ad hoc»- grupper: Fyll inn «Ad hoc» og evt. kommunen i feltet hvor man fyller inn gruppenummer, så lager vi et gruppenummer til dere for "anledningen".

Intervensjonsplan: 

Året 2016: Buskerud - pilot

Året 2017: Akershus, Finnmark, Troms og Sør-Trøndelag 
Året 2018: Oslo, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Oppland 
Året 2019: Rogaland, Agder fylkene, Nord-Trøndelag og Hedemark
Året 2020: Østfold, Hordaland, Vestfold/Telemark og Nordland

Påmelding

Brukes for å lage forskrivningsrapport

Vi ber om listelengde for å få et tall på din praksisaktivitet, slik at vi kan beregne en omtrentlig antibiotikaforskrivningsrate.
Oppgi et estimat på hvor stor liste du betjente i gjennomsnitt i perioden 1. januar 2019 - 31. desember 2019
Eksempel: Betjente du en liste på 1000 pasienter i halve denne perioden, og var i sykehustjeneste resten av perioden, oppgir du 500.
Hadde du listelengde på 1000 pasienter, og har kun ansvar for 500 av disse med vikar på de resterende pasientene, så skriver du en listelengde på 500 pasienter.
Turnusleger/vikarer/leger med 0-liste: Oppgi en listelengde som du mener tilsvarer din kliniske aktivitet.


Tilbake