Spørreundersøkelse - DDFL, samstemming, meldingsovervåking:

Velkommen til spørreundersøkelse!

Denne spørreundersøkelsen er utviklet av Senter for Kvalitet i Legekontor i samarbeid med Direktoratet for Ehelse. Formålet er å kartlegge bruk og tilfredshet med ulike funksjoner i journal, og se på eventuelle effekter av nye funksjoner som er kommet i journalsystemene i det siste. Hele undersøkelsen tar ca. 10 minutter å svare på. På slutten får dere tilbud om å delta på en nærmere kartlegging av effekter, noe som vil ta mer tid og honoreres.

Du har også mulighet til å gi oss viktig tilbakemelding om hvordan funksjonene skal videreutvikles i fremtiden. Både leger, helsesekretærer og andre kan fylle ut skjemaet!

Vi gir penger til lenger uten grenser avhengig av antall svar:

> 100 svar: 2000 kr

> 200 svar: 4000 kr

> 500 svar: 7000 kr

> 1000 svar: 10.000 kr

Lykke til!


Bakgrunnsinformasjon

Ta med alle pasienter som har fastlege på hele kontoret.

Nettbaserte digitale tjenester for pasientkommunikasjon

      F.eks. Digital Dialog via helsenorge.no, Pasientsky, CGM eportal, Helserespons mm.
Velg tjenesten du bruker mest dersom dere har flere tjenester.
     
     
      Denne funksjonen innebærer at pasienten selv plukker blant timer som på forhånd er definerte til dette formål.
      Denne funksjonen innebærer at noen på legekontoret tildeler time etter ønske fra pasienten. Svar også ja ved timebestilling på SMS.
      Eks. Kontakt Legekontoret i digital dialog. Svar "nei" dersom dere kun tilbyr SMS-kontakt.
      Denne funksjonen gjør det mulig for pasienten å sende beskjed om reseptfornyelse til legekontoret.
      Denne funksjonen innebærer at pasienten kan be om e-konsultasjon med sin fastlege.

Reseptbestilling

Omtrent hvor stor andel av RESEPTBESTILLINGENE siste måned har skjedd:

Eks. Digital Dialog, CGM eportal, Pasientsky..
Ta med alle timene hvor pasienten opprinnelig bestilte time for å fornye resepter, selv om andre problemstillinger også ble tatt opp.

Hvor enig er du i følgende påstander?

Valgt verdi: 1- helt uenig, 5-helt enig
Valgt verdi: 1- helt uenig, 5-helt enig
Valgt verdi: 1- helt uenig, 5-helt enig
Valgt verdi: 1- helt uenig, 5-helt enig
Valgt verdi: 1- helt uenig, 5-helt enig
Valgt verdi: 1- helt uenig, 5-helt enig
Valgt verdi: 1- helt uenig, 5-helt enig
Valgt verdi: 1- helt uenig, 5-helt enig
Valgfritt felt

Konsultasjon og e-konsultasjon

Gjelder ikke øyeblikkelig hjelp og akuttsituasjoner, fornyelse av resept, sykemelding, osv.
Sammenlign med fysisk konsultasjon for den samme problemstillingen.
Valgfritt felt
Valgfritt felt

Hvor enig er du i følgende påstander?

Valgt verdi: 1- helt uenig, 5-helt enig
Valgt verdi: 1- helt uenig, 5-helt enig
Valgt verdi: 1- helt uenig, 5-helt enig
Valgt verdi: 1- helt uenig, 5-helt enig
Valgt verdi: 1- helt uenig, 5-helt enig
Valgt verdi: 1- helt uenig, 5-helt enig
Valgt verdi: 1- helt uenig, 5-helt enig
Valgt verdi: 1- helt uenig, 5-helt enig
Valgfritt felt

E-kontakt

Hvor enig er du i følgende påstander?

Valgt verdi: 1- helt uenig, 5-helt enig
Valgt verdi: 1- helt uenig, 5-helt enig
Valgt verdi: 1- helt uenig, 5-helt enig
Valgt verdi: 1- helt uenig, 5-helt enig
Valgt verdi: 1- helt uenig, 5-helt enig
Valgt verdi: 1- helt uenig, 5-helt enig
Valgt verdi: 1- helt uenig, 5-helt enig
Valgfritt felt

Timebestilling

Antall timebestillinger totalt på kontoret (alle legene), ta med alle former for timebestilling.

Omtrent hvor stor andel av timebestillingene har skjedd via:

Denne funksjonen innebærer at noen på legekontoret tildeler time etter ønske fra pasienten.
Ta med all tidsbruk fra pasienten ringer til timen er tildelt.
Ta med all tidsbruk fra SMS er mottatt til timen er tildelt.
Ta med all tidsbruk for både lege og legesekretær fra pasienten ringer til timen er tildelt.

Hvor enig er du i følgende påstander?

Valgt verdi: 1- helt uenig, 5-helt enig
Valgt verdi: 1- helt uenig, 5-helt enig
Valgt verdi: 1- helt uenig, 5-helt enig
Valgt verdi: 1- helt uenig, 5-helt enig
Valgt verdi: 1- helt uenig, 5-helt enig
Valgt verdi: 1- helt uenig, 5-helt enig
Valgfritt felt

Brev til pasient

Velg 0 dersom du ikke har sendt brev.
Velg 0 dersom dere ikke har sendt brev.
Valgt verdi: 1 - svært utrygg, 10 - svært trygg
Velg 0 dersom du ikke har mottatt brev i retur.
Velg 0 dersom dere ikke har mottatt brev i retur.

Generell tilbakemelding Digital Dialog

Valgfritt felt

Overvåking av elektroniske meldinger

Valgfritt felt
Velg 0 dersom dere ikke har mottatt feilmeldinger
Valgfritt felt
Velg 0 dersom dere ikke har savnet noen applikasjonskvitteringer
Valgfritt felt
Velg 0 dersom dere ikke bruker tid på dette.
     
Velg 0 dersom dere ikke sparer noen tid på dette.
Valgt verdi: 1 - i svært liten grad, 10 - i svært stor grad

Legemiddelsamstemming

     
Valgt verdi: 1 - i svært liten grad, 10 - i svært stor grad
Dersom ikke sparer noe tid, skriv inn "0". Dersom du bruker mer tid på samstemmingsmodulen, velg et NEGATIVT tall tilsvarende ekstra tid brukt i minutter.
Valgt verdi: 1 - i svært liten grad, 10 - i svært stor grad

Nærmere kartlegging

Senter for Kvalitet i Legekontor (SKIL) utfører måling av gevinster som følge av Direktoratet for ehelses «EPJ-løft». I den sammenheng ønsker vi kontakt med 5 legekontorer som ønsker å gjøre en nærmere kartlegging av effektene knyttet til delprosjektene Digital Dialog, Samstemmingsmodul for Legemidler og Meldingsovervåking. Dette krever noe manuelt arbeid på legekontoret, som kompenseres. Dersom dere ønsker dette trenger vi deres epost-adresse og vil da sende dere et skjema med de målingene som skal gjøres. Kontorer som fyller ut skjemaet og leverer elektronisk kan fakturere SKIL 6000,- kr for dette arbeidet.

Målingene vil bli gjort ila. ca. 2 måneder, når det passer best for dere!

      Dette er ikke bindendeKontakt SKIL:

Post- og besøksadresse:
Senter for Kvalitet i Legekontor, SKIL AS
Kalfarveien 31, 5018 Bergen
Norway
+47 94 20 70 70
kontakt@skilnet.no
www.skilnet.no

Telefontid:

mandag, tirsdag, onsdag & fredag: 1000 – 1500