Spørreundersøkelse - ny nettside for legekontor:

Legekontoret har fått ny nettside - hva synes du om den?

Valgt verdi: 1 er veldig dårlig , 5 er veldig god
Hvilken informasjon lette du etter?
Valgt verdi: (1 - helt uenig, 2- litt uenig, 3- verken/eller, 4-litt enig, 5-helt enig)
Valgt verdi: (1 - helt uenig, 2- litt uenig, 3- verken/eller, 4-litt enig, 5-helt enig)
Valgt verdi: (1 - helt uenig, 2- litt uenig, 3- verken/eller, 4-litt enig, 5-helt enig)
Vi vil gjerne høre dine forslag til hva som kan gjøres bedreKontakt SKIL:

Post- og besøksadresse:
Senter for Kvalitet i Legekontor, SKIL AS
Kalfarveien 31, 5018 Bergen
Norway
+47 94 20 70 70
kontakt@skilnet.no
www.skilnet.no

Telefontid:

mandag, tirsdag, onsdag & fredag: 1000 – 1500