Spørreundersøkelse - dialogmelding - bilde i epj - melding med vedlegg:

Bakgrunn

EPJ-løftet skal utvikle ny funksjonalitet i journalsystemene og er et samarbeid mellom Legeforeningen og Direktoratet for Ehelse. Målet er en tryggere behandling for pasienten og en enklere hverdag for legekontoret.

I denne undersøkelsen kartlegger vi dagens situasjon knyttet til følgende prosjekter:

  • Bilde i EPJ - mulighet for å kunne ta og lagre bilder av pasienter i journal
  • Helsefaglig dialog - mulighet for å kunne sende elektroniske meldinger til annet helsepersonell (ikke vanlige henvisninger)
  • Melding med vedlegg- mulighet til å legge ved bilder eller andre vedlegg i meldinger til annet helsepersonell


Skjemaet tar 3-5 minutter å fylle ut, og svarene leveres anonymt.


Vi takker for at du ønsker å bruke tid på denne undersøkelsen, og som en ekstra motivasjon donerer vi penger til Leger uten Grenser avhengig av antall svar:

> 100 svar: 2000 kr

> 200 svar: 4000 kr

> 500 svar: 7000 kr

> 1000 svar: 10.000 kr

Les gjerne mer om Leger Uten Grensers innsatsområder på deres hjemmeside: https://legerutengrenser.no/


Lykke til!


Spørsmål

     
      Ikke ta med vanlige henvisninger

Hvis ja på spørsmålet over, hvilket annet helsepersonell?

     
     
     
     
     
     
     

Hvis ja på spørsmålet over, hvilket annet helsepersonell?

     
     
     
     
     
     
     

Hvis ja til spørsmålet over, hvilket annet helsepersonell?

     
     
     
     
     
     


Hvor enig er du i påstandene under?

Valgfritt felt
Valgfritt felt
Valgfritt feltKontakt SKIL:

Post- og besøksadresse:
Senter for Kvalitet i Legekontor, SKIL AS
Kalfarveien 31, 5018 Bergen
Norway
+47 94 20 70 70
kontakt@skilnet.no
www.skilnet.no

Telefontid:

mandag, tirsdag, onsdag & fredag: 1000 – 1500