Spørreundersøkelse - dialogmelding - bilde i epj - melding med vedlegg:

Informasjon

SKIL, i samarbeid med Direktoratet for e-helse, ønsker å få tilbakemelding ifm. innføring av følgende 3 delprosjekt i EPJ løftet.

  • Dialogmelding: lege til lege
  • Melding med vedlegg
  • Bilde i EPJ

Vi håper at du tar deg tid til å svare på noen verdifulle spørsmål.
Det vil ta ca 3 minutter å gjennomføre undersøkelsen.


Vi gir penger til lenger uten grenser avhengig av antall svar:

> 100 svar: 2000 kr

> 200 svar: 4000 kr

> 500 svar: 7000 kr

> 1000 svar: 10.000 kr

Lykke til!


Hilsen SKIL


Bakgrunnsspørsmål


Dialogmelding: lege til lege

Helsefaglig dialog skal kunne benyttes mellom helsefaglig personell i forbindelse med oppfølging av en spesifikk pasient og skal kunne benyttes til avklaring og dialog rundt pasienter som tilbys helsetjenester i ulike virksomheter, herunder kommunikasjon eksempelvis mellom henvisende instans og spesialisthelsetjenesten, eller mellom fastlege og pleie- og omsorgstjenesten. 

     
     
Valgfritt felt
Valgt verdi: 1 = Lite fornøyd , 5 = Veldig fornøyd
Valgfritt felt

Vurder følgende påstander:

Vurder følgende påstander:

Valgt verdi: 1 = Helt uenig , 5 = Helt enig
Valgt verdi: 1 = Helt uenig , 5 = Helt enig
Valgt verdi: 1 = Lite tidsbesparende , 5 = Mye tidsbesparende
Valgt verdi: 1 = Lite tidsbesparende , 5 = Mye tidsbesparende
Valgt verdi: 1 = Helt uenig , 5 = Helt enig
Valgt verdi: 1 = Helt uenig , 5 = Helt enig
Valgt verdi: 1 = Helt uenig , 5 = Helt enig
Valgt verdi: 1 = Helt uenig , 5 = Helt enig
Valgt verdi: 1 = Helt uenig , 5 = Helt enig
Valgt verdi: 1 = Helt uenig , 5 = Helt enig
Valgt verdi: 1 = Helt uenig , 5 = Helt enig
Valgt verdi: 1 = Helt uenig , 5 = Helt enig
Valgt verdi: 1 = Helt uenig , 5 = Helt enig
Valgt verdi: 1 = Helt uenig , 5 = Helt enig
Valgt verdi: 1 = Helt uenig , 5 = Helt enig
Valgt verdi: 1 = Helt uenig , 5 = Helt enig

Melding med vedlegg

Prosjektets formål er å legge til rette for å legge til vedlegg (eks. innskannet EKG, epikrise, kopi av pasientbrev, bilde mm) i tilknytning til dialogmelding fra lege til lege.

     
Valgt verdi: 1 = Veldig misfornøyd , 5 = Veldig fornøyd

Vurder følgende påstander

Vurder følgende påstander

Valgt verdi: 1 = Helt uenig , 5 = Helt enig
Valgt verdi: 1 = Helt uenig , 5 = Helt enig
Valgt verdi: 1 = Helt uenig , 5 = Helt enig
Valgt verdi: 1 = Helt uenig , 5 = Helt enig
Valgt verdi: 1 = Helt uenig , 5 = Helt enig
Valgt verdi: 1 = Helt uenig , 5 = Helt enig
Valgt verdi: 1 = Helt uenig , 5 = Helt enig

Bilde i EPJ

Prosjektets formål er at behandler skal kunne ta bilder og video med medisinteknisk utstyr/ personlig smarttelefon. Behandler skal ha tilgang til og kunne behandle dette i EPJ i etterkant.

Vurder følgende påstander

Valgt verdi: 1 = Helt uenig , 5 = Helt enig
Valgt verdi: 1 = Lav nytteverdi , 5 = Høy nytteverdi
Valgt verdi: 1 = Lav nytteverdi , 5 = Høy nytteverdi
Valgt verdi: 1 = Helt uenig , 5 = Helt enig
Valgt verdi: 1 = Helt uenig , 5 = Helt enig
Valgt verdi: 1 = Helt uenig , 5 = Helt enig
Valgt verdi: 1 = Helt uenig , 5 = Helt enig
Valgt verdi: 1 = Helt uenig , 5 = Helt enig

Sikkerhet


Kommentarer

Valgfritt felt
Skriv eventuelle kommentarer herKontakt SKIL:

Post- og besøksadresse:
Senter for Kvalitet i Legekontor, SKIL AS
Kalfarveien 31, 5018 Bergen
Norway
+47 94 20 70 70
kontakt@skilnet.no
www.skilnet.no

Telefontid:

mandag, tirsdag, onsdag & fredag: 1000 – 1500