Legene på høyden:

Ny nettside for legekontoret

Valgt verdi: 1 er dårlig, 5 er veldig god
     
     

Hvor viktig er følgende info for deg?

Valgt verdi: 1 er lite viktig, 5 er veldig viktig
Valgt verdi: 1 er lite viktig, 5 er veldig viktig
Valgt verdi: 1 er lite viktig, 5 er veldig viktig
Valgt verdi: 1 er lite viktig, 5 er veldig viktig
Valgt verdi: 1 er lite viktig, 5 er veldig viktig
Valgfritt felt

Eksisterende nettside

Valgt verdi: 1 er veldig vanskelig, 5 er veldig lett
Valgt verdi: 1 er veldig vanskelig, 5 er veldig lettKontakt SKIL:

Post- og besøksadresse:
Senter for Kvalitet i Legekontor, SKIL AS
Kalfarveien 31, 5018 Bergen
Norway
+47 94 20 70 70
kontakt@skilnet.no
www.skilnet.no

Telefontid:

mandag, tirsdag, onsdag & fredag: 1000 – 1500