Spørreundersøkelse - fremtidige funksjoner:

Nye funksjoner i journalsystemet

EPJ-løftet skal utvikle ny funksjonalitet i journalsystemene og er et samarbeid mellom Legeforeningen og Direktoratet for ehelse. Målet er at funksjonaliteten skal gjøre behandlingen tryggere for pasienten og hverdagen enklere for legekontoret.

Vi ønsker gjennom denne undersøkelsen å vite hva DU som kliniker tror vil være nyttig i din praksis!


Vi gir penger til lenger uten grenser avhengig av antall svar:

> 100 svar: 2000 kr

> 200 svar: 4000 kr

> 500 svar: 7000 kr

> 1000 svar: 10.000 kr

Lykke til!

I denne undersøkelsen ønsker vi å fokusere på følgende prosjekter som gir deg som lege bedre oversikt over egen praksis:

- Bedre oversikt for influensa/pneumokokkvaksinering: Skal gi legen bedre oversikt over pasienter på egen liste  hvor vaksinering anbefalt. 

- Forenkle utfylling av feltet - "tidligere sykdommer": Skal gi legen bedre automatisk oversikt over den enkelte pasients kjente sykdommer, inkludert om pasienten trenger tolk, trenger hjemmesykepleie, i tillegg til at bl.a. røyke- og alkoholstatus skal struktureres bedre. Dataene vil kunne automatisk limes inn i i f.eks. henvisninger.

- Legemiddelbehandling: Skal gi legen bedre oversikt over pasienter som har flere faste legemidler og hvor legemiddelgjennomgang er nødvendig. Det vil også være mulig å merke av i pasientens journal om legemiddelgjennomgang (eller legemiddelsamstemming) er utført. Noen har allerede dette i sitt journalsystem.


Først litt om deg:

Hvor enig er du i påstandende under?

(1 - helt uenig, 2- litt uenig, 3- verken/eller, 4-litt enig, 5-helt enig).

Vaksinering
Valgt verdi:
Valgt verdi:
Valgt verdi:
Valgt verdi:
Feltet "Tidligere sykdommer"
Valgt verdi:
Valgt verdi:
Valgt verdi:
Valgt verdi:
Legemiddelgjennomgang
Valgt verdi:
Valgt verdi:
Valgt verdi:
Valgt verdi:
Valgt verdi:
Manglende tolk
Generelt
Valgfritt felt
Valgfritt feltKontakt SKIL:

Post- og besøksadresse:
Senter for Kvalitet i Legekontor, SKIL AS
Kalfarveien 31, 5018 Bergen
Norway
+47 94 20 70 70
kontakt@skilnet.no
www.skilnet.no

Telefontid:

mandag, tirsdag, onsdag & fredag: 1000 – 1500