Målsetninger med SKIL-modellen

Målsetninger med SKIL-modellen

SKIL-modellen har følgende målsetninger:

  • Øke kunnskap om viktige verktøy for praktisk kvalitetsarbeid.
  • Gi tilgang til dataverktøy for bedre oversikt over egen praksis.
  • Gi rom for refleksjon over egen praksis i allerede eksisterende møtearenaer.
  • Organisere kvalitetsarbeid rundt sentrale fagmedisinske tema.
  • Gi viktig kunnskapsoppdateringer innenfor sentrale fagmedisinske tema.
  • Gjøre det mulig for alle legekontor å delta (dette inkluderer de minste legekontorene, solopraksiser, som består av kun én lege).
  • Sørge for at god kvalitet ikke bare oppnås, men vedlikeholdes over mange år.
  • Gi mulighet for rapporter på kommunalt/nasjonalt nivå basert på aggregerte data fra kvalitetsarbeidet, som grunnlag for kvalitetsarbeid i kommune og stat.
  • Ivareta enkeltlegers og -kontors anonymitet på en slik måte at data ikke kan brukes til tilsyn.
  • Ikke koste mer enn at det er mulig å bredde modellen nasjonalt.