Hvilken nytte hadde du av e-læringsmodul 1?
Median: 7 | Gjennomsnitt: 7.1 | Antall: 121