Hvor nyttige var indikatorene?
Median: 8 | Gjennomsnitt: 7.3 | Antall: 290