Hvor nyttig var nettkurset?
Median: 7 | Gjennomsnitt: 6.9 | Antall: 268