Kollegagruppe: Indikatorer
Median: 7 | Gjennomsnitt: 7 | Antall: 295