I hvilken grad har dette kurset bidratt til å bedre kvaliteten på legemiddelforskrivningen i din praksis?
Median: 7 | Gjennomsnitt: 7 | Antall: 291