Hvor nyttig var nettkurset?
Median: 8 | Gjennomsnitt: 8.2 | Antall: 91