Hvilken nytte hadde du av kollegadiskusjonen ?
Median: 8 | Gjennomsnitt: 7.9 | Antall: 96