I hvilken grad har kurset gitt deg bedre oversikt over utsatte pasientgrupper i din praksis?
Median: 7 | Gjennomsnitt: 7 | Antall: 56