Hvor fornøyd var du med gruppediskusjonen?
Median: 8 | Gjennomsnitt: 7.6 | Antall: 66