Hvor fornøyd var du med Medrave4-rapporten?
Median: 6 | Gjennomsnitt: 5.8 | Antall: 47