Hvilken nytte hadde du av kollegadiskusjonen på gruppemøte 2?
Median: 8 | Gjennomsnitt: 7.6 | Antall: 95