Hvilken nytte hadde du av e-læringsmodul 2?
Median: 7 | Gjennomsnitt: 7 | Antall: 95